Takaisin

Uefilaisia peruskoulun uudistamisen kärkihankkeeseen

Erityispedagogiikan professori Piia Björn, kasvatustieteen professorit Ritva Kantelinen ja Antti Juvonen sekä yliopistonlehtori Pekka Hirvonen on kutsuttu osaamisen ja koulutuksen kärkihanke 1:n osalta Opetus- ja Kulttuuriministeriön (OKM) Tutkija- ja asiantuntijaryhmän jäseniksi.

OKM on asettanut Peruskoulufoorumin laatimaan teesit suomalaiselle peruskoululle. Peruskoulufoorumi muodostuu kolmesta ryhmästä: parlamentaarisesta ryhmästä, toimintaryhmästä sekä tutkija- ja asiantuntijaryhmästä. Parlamentaarinen ryhmä laatii uudelle peruskoululle teesit ja suositukset.  

Opetushallituksen Toimintaryhmän tehtävänä puolestaan on hahmottaa ohjauksen keinot, joilla ne toteutetaan käytännössä. Tutkija- ja asiantuntijaryhmän tehtävänä on varmistaa, että Peruskoulufoorumin työ perustuu aikaisempaan kehittämistyöhön, tutkimustuloksiin ja uusimpaan tutkimustietoon. Ryhmän työskentely käynnistyy 27. huhtikuuta Helsingissä.