Takaisin

UEF:n kaikille avoimeen kurssivalikoimaan kolme uutta opintojaksoa

Itä-Suomen yliopiston MOOC eli Massive Open Online Course -kurssivalikoimaan on avattu kolme uutta opintojaksoa. MOOC-kurssit ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Monialainen kirjaaminen ja lainsäädäntö -opintojaksolla perehdytään monialaisen kirjaamisen käsitteeseen. Kurssilla läpikäydään kirjaamista ohjaavaa lainsäädäntöä, sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamisen perusteita sekä sitä, mitä eri sote-ammattien edustajien tule tietää toistensa asiakas- ja potilastyön kirjaamisesta.

Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan -jaksolla puolestaan pohditaan tiedonhallinnan eri osa-alueiden merkitystä ja käydään läpi tiedonhallinnan keskeiset käsitteet sosiaali- ja terveydenhuollossa. Opintojaksolla tiedonhallintaa tarkastellaan seuraavien teemojen avulla: sosiaali- ja terveydenhuollon tiedon muodostus, tiedon hyödyntäminen sekä tiedonhallinnan strateginen ohjaus ja sähköisten palveluiden rooli potilaiden ja asiakkaiden hoidossa ja palveluissa sekä ammattilaisten työssä.

Kiertotalous näkyy tällä hetkellä politiikassa, yritysmaailmassa ja kulutuksesta käytävässä keskustelussa. Kiertotalouden kautta toivotaan löytyvän ratkaisuja moniin luonnonvarojen niukkuuteen ja ihmistoiminnan ympäristövaikutuksiin liittyviin haasteisiin. Kiertotalous yhteiskunnallisena muutoksena -verkkokurssilla perehdytään siihen, mitä kiertotalouteen siirtyminen käytännössä tarkoittaa, kuinka tämä muutos tapahtuu ja minkälaisia vaikutuksia sillä on yhteiskunnan eri sektoreilla. Kiertotaloudesta käytävässä keskustelussa painottuvat usein tekniset ratkaisut, mutta yhtä tärkeää on ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa yhteiskunnan ja ihmisten toiminnan kannalta.

Suoritetuista MOOC-opintokokonaisuuksista voi hakea virallisen opintosuorituksen avoimen yliopiston kautta ilmoittautumalla avoimen yliopiston opiskelijaksi.

Tutustu Itä-Suomen yliopiston MOOC-kurssitarjontaan: https://haeyliopistoon.fi/mooc-kurssit/