Takaisin

UEF ja UNAM laajentavat yhteistyötään

Namibian yliopiston UNAMin delegaation vierailulla Itä-Suomen yliopistossa keskusteltiin uusista avauksista yliopistojen välisessä yhteistyössä. Tuleviin yhteistyön tavoitteisiin kuuluu suomalaiskoulutusta saaneiden namibialaisopettajien sekä opetushallinnon mentoroinnin kehittäminen, kapasiteetin vahvistaminen farmasian alalla UNAMissa sekä ammatillisia jatkokoulutuskursseja muun muassa ruokaturvan ja -turvallisuuden, toksikologian ja lääketurvallisuuden, terveyden edistämisen ja hoitotieteen alalla. Yliopistojen välillä pyritään edistämään myös opiskelijavaihtoa, tutkijavierailuja ja jatkokoulutusyhteistyötä.

Rehtori Lazarus Hangula, tutkimus- ja innovaatiojohtaja Kenneth Matengu ja johdon avustaja Evaristus Evaristus vierailivat Itä-Suomen yliopistossa 30.5.–1.6. Delegaatio vieraili Joensuun kampuksella tietojenkäsittelytieteen laitoksella ja tutustui ympäristöpolitiikan tutkimukseen historia- ja maantieteiden laitoksella sekä Namibian ostamaan opettajakoulutusohjelmaan filosofisessa tiedekunnassa. Kuopion kampuksella vieraat tutustuivat terveystieteiden tiedekunnassa kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön, hoitotieteen laitoksen sekä farmasian laitoksen toimintaan. Vieraat tapasivat myös rehtori Jukka Mönkkösen ja akateeminen rehtori Harri Siiskosen.

Yliopistonlehtori Piia Siitonen (vas.) esitteli vieraille Kuopion kampuksella opetusapteekin toimintaa. Kuuntelemassa vasemmalta Jarkko Ketolainen, Kenneth Matengu, Kirsti Vainio, Lazarus Hangula ja Evaristus Evaristus.

Farmasian laitoksella namibialaiset tutustuivat opetusapteekkiin ja PROMIS-keskuksen jatkuvatoimiseen lääkkeenvalmistuslinjastoon professori, laitoksen johtaja Jarkko Ketolaisen isännöimällä vierailulla. Laitoksen varajohtaja, yliopistonlehtori Kirsti Vainio esitteli laitoksen tutkimusalueita. Hangulan ja Matengun mukaan henkilökuntavaihto ja jatkokoulutusyhteistyö ovat ajankohtaisimpia keinoja vahvistaa alan osaamista UNAMissa, missä ei toistaiseksi ole maisteritason koulutusta farmasiassa.

Itä-Suomen yliopisto ja Namibian yliopisto solmivat viime vuonna sopimuksen, jonka mukaan yhteistyötä lisätään kasvatustieteiden, terveystieteiden, luonnonvarojen hallinnan sekä yhteiskuntatieteiden aloilla. Muun muassa metsätieteissä sekä historia- ja maantieteissä yhteistyötä on tehty jo pitkään.