Takaisin

Työpajailtapäivä vastaanottokeskusten asukkaille

Ryhmä Opinsauna-hankkeeseen osallistuvia kansainvälisiä opiskelijoita järjesti lähiseutujen vastaanottokeskusten asukkaille suunnatun työpajailtapäivän marraskuussa. Aiemmin yliopiston opiskelijat olivat käyneet vastaanottokeskuksissa, mutta nyt tapaaminen järjestyi yliopistolle.

Opinsauna on pari vuotta Itä-Suomen yliopistossa pyörinyt hanke, jossa turvapaikkaa hakevien ja muiden aikuisten Suomeen muuttaneiden integroitumista edistetään vapaan sivistystyön keinoin. Mukana on ollut suomalaisten opiskelijoiden lisäksi kansainvälisiä kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoita, joista etenkin tänä syksynä saatiin koottua innokas ja aktiivinen ryhmä.

Työpajailtapäivän tarkoituksena oli tarjota mahdollisuus tunnistaa ja koota etenkin ei-ammatillisia osaamistarpeita ja koulutustoiveita, sekä tilaisuus keskustella monikulttuurisessa ryhmässä vastaanottokeskusten ulkopuolella. Tilaisuus toteutettiin englanniksi, mutta vapaaehtoisia tulkkeja oli paikalla tarjoamassa apuaan tarvittaessa.


Yksi työpajailtapäivän tehtävistä oli teemallinen kollaasityöskentely, jossa jaettiin osallistujien elämän tärkeitä asioita.

Useimmilla osallistujista oli aiempia yliopisto-opintoja tai akateeminen ura muissa maissa. Koska mukana oli muun muassa matematiikan, maatalouden ja lakiasioiden asiantuntijoita, esitettiin myös useita kysymyksiä mahdollisuuksista opiskella eri tiedekunnissa ja aloilla niin järjestävässä yliopistossa kuin muissakin suomalaisissa korkeakouluissa.

Yksi työpajan tärkeimmistä tavoitteista ja tuloksista oli osallistujien yhteinen pohdinta tämän hetkisistä koulutustoiveista sekä Opinsaunan tulevan toiminnan suunnittelu. Kerätyt ideat jaettiin neljään ryhmään: liikunnalliset aktiviteetit, tieto- ja viestintätekniikka, taiteet ja kädentaidot sekä oman ympäristön parantaminen. Kaiken kaikkiaan listattiin 55 ehdotusta, kuten kamppailulajit ja nyrkkeily, omien kännykkäsovellusten, nettisivujen ja lehtien tekeminen, instrumenttien soittaminen ja laulaminen ja tiiviimpi kanssakäyminen suomalaisten kanssa. Opinsauna-hanke on jo aloittanut monikulttuurisen musiikki- ja laulukurssin valmistelut, ja pyrkii etsimään keinoja myös muiden koulutustoiveiden toteutumiselle.


Opinsauna-hankkeen kansainväliset opiskelijat: Lais Oliveira Leite (vas.), Ana Paula De la Pena Larios, Tara Vahdani ja
Ignacio Sanchez Portillo sekä ryhmän vetäjänä toiminut Malavika Jaikumar
Teksti: Malavika Jaikumar, Ana Paula De la Pena Larios ja Katinka Käyhkö (Opinsauna-hanke)
Kuvat: Katinka Käyhkö ja Moe Lakki