Takaisin

Tuutorihaku käynnissä 6.–23.2.

Itä-Suomen yliopistossa toimii vuosittain yli 300 tuutoria. Opiskelijoiden joukosta haetaan parhaillaan uusia tuutoreita ensi syksyksi: vertaistuutoreita uusille opiskelijoille ja kv-tuutoreita ulkomaalaisille opiskelijoille. Tuutorointiin annetaan koulutus, ja siitä saa mukavien kokemusten lisäksi opintopisteitä. Tuutorihaku on käynnissä 6.-23.2.2018.

Vertaistuutorit perehdyttävät uusia opiskelijoita yliopiston käytäntöihin, esittelevät opiskelijoille tarkoitettuja palveluita ja tutustuttavat yliopistoympäristöön sekä opiskelupaikkakuntaan. He voivat kertoa myös käytännön vinkkejä opiskelemisesta ja muusta opiskelijaelämästä. Vertaistuutorina uusille opiskelijoille voi toimia saman opiskelualan ylemmän vuosikurssin opiskelija.

Kv-tuutorit auttavat kampukselle saapuvia vaihto-opiskelijoita ja kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoita käytännön asioissa sekä sopeutumisessa suomalaiseen opiskeluelämään ja kulttuuriin. Kv-tuutorointi on erinomainen tilaisuus käyttää kielitaitoa ja hankkia kansainvälistä kokemusta kotikampuksella.

Joensuun ja Kuopion kampuksille tarvitaan kaikkiaan noin 300 uutta tuutoria. Tuutorit valitaan maaliskuussa ja tuutorikoulutukset käynnistyvät huhtikuussa molemmilla kampuksilla. Tuutoroinnin organisoinnista vastaa Opintopalvelut -yksikkö.

Haussa myös seniori- ja kampustuutoreita

Lisäksi 14.–28.2.2018 järjestetään seniorituutorihaku. Seniorituutoriksi voivat hakea jo aikaisemmin tuutorikoulutuksen käyneet ja tuutorina toimineet opiskelijat. Seniorituutorit ovat mukana tuutoreiden koulutusprosessissa ja toimivat vertaistuutoreiden tukena. Seniorituutoreita valitaan 10–12.

Myöhemmin maaliskuussa järjestetään kampustuutorihaku. Kampustuutorit toimivat Joensuussa tukena Savonlinnasta Joensuun kampukselle siirtyville opiskelijoille. Kampustuutoriksi voivat hakea Joensuussa aikaisemmin tuutorina toimineet kasvatusalan opiskelijat. Tarvetta on 5–7 kampustuutorille.

Lue lisää ja täytä hakulomake Kamussa: http://www.uef.fi/tuutori

Lisätietoja:

Vertaistuutorointi:

  • Joensuun kampus: Suunnittelija Piia Tiainen, piia.tiainen (a) uef.fi, puh. 050 582 6868 (Huom! Joensuun ja Savonlinnan koulutukset)
  • Kuopion kampus: Suunnittelija Niina Räsänen, niina.rasanen (a) uef.fi, puh. 040 355 3058

Kansainvälisten maisteriohjelmien ja vaihto-opiskelijoiden tuutorointi:

  • Kv. opiskelijapalvelun päällikkö Kirsi Konttinen, kirsi.konttinen (a) uef.fi, puh. 040 3552146

Tuutoroinnin ja orientaation kokonaisuus (Tulopalvelut):

  • Opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen, tuija.pasanen (a) uef.fi, puh. 029 44 58261