Takaisin

Tutkimus siivittää terveysteknologian menestystä

– Perustutkimuksen hyvä taso luo perustan myös terveysteknologian innovaatioille ja viennille. Itä-Suomen yliopistossa siitä on huolehdittu hyvin, totesi europarlamentaarikko Henna Virkkunen Kasvun karavaani -tapahtumassa Kuopiossa.

Virkkunen oli yhtenä puhujana EU-teemaisessa tapahtumassa Kuopion kampuksella 11. marraskuuta ja vieraili sen jälkeen terveystieteiden tiedekunnassa tutustumassa muun muassa biolääketieteen, hammaslääketieteen, kansanterveystieteen, ravitsemustieteen ja syöpätautien tutkimukseen sekä luu- ja rustotutkimukseen. Kasvun karavaaniin niin ikään osallistunut europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri puolestaan tutustui aamulla ennen tapahtumaa yliopiston ajankohtaiseen biotalouteen ja biojalostukseen liittyvään tutkimukseen.

Terveystieteiden tiedekunnan dekaani Hilkka Soininen (vas.),  Medfilesin toimitusjohtaja Tuija Keinonen ja europarlamentaarikko Henna Virkkunen Kasvun Karavaani -tapahtumassa.

Viime vuonna Tampereelta käynnistynyt Kasvun karavaani on järjestänyt teemapäiviä aiemmin Vaasassa, Oulussa ja Espoossa. Kuopiossa teemana oli terveysteknologia, joka työllistää Pohjois-Savossa arviolta 500 ihmistä ja on nousemassa yhdeksi alueen kasvun moottoreista.

Itä-Suomen yliopiston tutkimuspalvelupäällikkö Jaana Backman ja EU:n terveysasioista vastaava komissaari Vytenis Andriukaitis.

Päivän avainpuheen piti EU:n terveysasioista vastaava komissaari Vytenis Andriukaitis, joka totesi terveyteen liittyvän digitaaliteknologian nopean kehityksen avaavan merkittäviä mahdollisuuksia terveyden edistämiseen, terveydenhuoltoon ja uusien työpaikkojen luomiseen ympäri Eurooppaa. 

– Uudet teknologiat voivat muuttaa perustavanlaatuisesti terveydenhuollon kenttää ja parantaa esimerkiksi palvelujen saatavuutta.

Andriukaitis mainitsi tärkeinä EU-tason tavoitteina muun muassa digitaaliset sisämarkkinat, joihin liittyy myös sähköisten terveyspalvelujen kehittäminen sekä sähköisten potilastietojen ja reseptien sujuva liikkuvuus EU:n sisällä. 

Kumpula-Natri tähdensi kommenttipuheenvuorossaan mobiilisovellusten ja nettipalvelujen saatavuuden sekä hyvien yhteyksien tärkeyttä terveyden edistämisessä. – Maailmassa on 3,78 miljardia mobiilikäyttäjää, jotka ovat tasavertaisesti terveyssovellusten ulottuvilla, kunhan ne ovat edullisesti saatavilla. Sovelluksilla voidaan kerätä dataa myös tutkimukseen. EU:ssa tähän pyritään panostamaan tuomalla laajakaista kaikkien ulottuville ja turvaamalla terveyssovellusten tietosuoja uusilla ohjesäännöillä.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen esitti toiveen, että myös lääkäripalvelut olisivat mahdollisimman pian joustavasti, mobiilisti ja etänä kaikkien ulottuvilla kautta Euroopan. – Nykyiseen palvelujärjestelmään takertuminen estää eteenpäin menoa ja mahdollisuuksien tunnistamista.

Suomessa terveysteknologia on nopeasti kasvava vientiala. Virkkunen totesi, että suomalaisten vahvuutena on tutkimuksen korkea taso ja sujuva yhteistyö pk-yritysten kanssa. – Vielä kuitenkin tarvitaan lisää rohkeutta tehdä ideoista bisnestä, kasvaa ja kansainvälistyä.

– Ihmisten kiinnostus omaan terveyteensä luo uusia bisnesmahdollisuuksia. Toisaalta ihmisten pitäminen terveenä pitempään on myös haaste, johon pyritään vastaamaan monissa Horisontti 2020 -ohjelman hankkeissa. Lähtökohtana on perustutkimuksen hyvä taso, johon Itä-Suomen yliopistossa on panostettu, Virkkunen sanoi.

Henna Virkkunen tutustui vierailullaan muun muassa Itä-Suomen yliopiston hammaslääketieteen opetusklinikkaan ja simulaatioympäristöön.

Ainutlaatuinen terveyskampus

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan dekaani Hikka Soininen esitteli puheenvuorossaan Kuopion ainutlaatuisen terveyskampuksen lisäksi yhden esimerkin tutkimuksen tuottamista innovaatioista. Soinisen tutkimusryhmä on ollut viime vuosina mukana useissa EU-hankkeissa, joissa on kehitetty uusia menetelmiä muistisairauksien varhaisen diagnostiikan tueksi. Tietokonepohjaiset työkalut tukevat lääkärin päätöksentekoa yhdistämällä erilaiset potilastiedot ja vertaamalla niitä laajoihin tietokantoihin.

Kuopion alueen kauppakamari ja Kuopion Yrittäjät julkaisivat äskettäin tavoitteen 200 uuden yrityksen ja jopa 20 000 uuden työpaikan luomiseksi terveysteknologia- ja hyvinvointialoille vuoteen 2040 mennessä. Kasvun karavaani -tapahtumassa kirjailija Tim Walkerin johtamassa paneelikeskustelussa pohdittiin, millaisilla vahvuuksilla visio saadaan toteutettua ja mitä haasteita on edessä.

Keskustelijat olivat yksimielisiä siitä, että Kuopion tärkeä valtti on terveyskampus, jolla yliopisto, yliopistollinen sairaala, ammattikorkeakoulu ja alan yritykset sijaitsevat lähellä toisiaan.

Kansanedustaja Sari Raassina lisäsi, että yhteistyöhön on kampuksella matala kynnys. – Sijainti ei myöskään ole ongelma. Olemme keskellä digitaalista maailmaa ja kansainvälistä yhteistyötä on paljon.

Rocsole Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Itä-Suomen yliopiston innovaatiojohtamisen professori Anssi Lehikoinen toivoi, että yritystoiminnan lisäksi kannustettaisiin laajemminkin yrittäjämäisten ajattelu- ja toimintapojen sisäistämiseen. – Osaajia meillä on, mutta kulttuurimuutosta vielä tarvitaan.

Lehikoinen muistutti myös, että merkittävien kansainvälisten investointien houkutteleminen alueelle edellyttää merkittävää paikallista rahoitusta.

Tekesin Hyvinvointi ja terveys -alueen johtaja Anssi Pulkkinen pohti, löytyisikö kaivattua rahaa isoista eläkerahastoista. – Voisi olla viisasta arvioida, voisiko niiden investointeja tulevaisuudessa ohjata osin innovaatioiden tukemiseen.

Keskustelijat näkivät myös sote-uudistuksen ja siihen liittyvät ratkaisut mahdollisuutena tuottaa suomalaisia innovaatioita vientituotteiksi. – Terveysteknologia on kuitenkin tuotava osaksi ihmisten arkea, ei pelkkään sairaanhoitoon, Kuopion kaupungin terveydenhuollon ja perusturvan palvelualuejohtaja Markku Tervahauta tähdensi.

Kasvun karavaani -tapahtuman yhteydessä esiteltiin myös Games for Health -verkoston pelillisiä innovaatioita ja palveluja, jotka mahdollistavat terveysteknologian hyödyntämisen muun muassa kuntoutuksessa, omahoidossa ja sairauksien ennaltaehkäisyssä. Tapahtuman järjestivät Euroopan komissio, Euroopan parlamentti, työ- ja elinkeinoministeriö, eduskuntatiedotus, Pohjois-Savon liito, Kuopion kaupunki, Kuopio Innovation, Kuopion alueen kauppakamari ja Itä-Suomen yliopisto.

Teksti Ulla Kaltiala Kuvat Raija Törrönen ja Tanja Toivanen