Takaisin

Tutkijaverkostot perehtyvät aivokuvantamiseen Kuopiossa

Itä-Suomen yliopisto isännöi tällä viikolla neurotieteiden tutkijoille ja opiskelijoille kahta kansainvälistä kurssia, joilla perehdytään aivojen kuvantamismenetelmiin uusimpia huipputeknologioita myöten. Kurssit ovat osa EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittamien ECMED- ja SynaNet-hankkeiden toimintaa, ja osallistujilla on pääsy myös kansainväliseen tieteelliseen magneettikuvauskokoukseen, Bio-NMR Workshopiin, joka järjestetään Kuopiossa 8.–9. kesäkuuta.

ECMED (The Extracellular Matrix in Epileptogenesis) -tutkijakoulutusverkostossa selvitetään aivojen soluväliaineen roolia epilepsian kehittymisessä ja etsitään uusia lähestymistapoja epilepsian ehkäisyyn ja hoitoon. EU:n MSCA-ITN-rahoituksella toimivassa verkostossa on mukana akateemisia tutkimusryhmiä, teollisuuskumppaneita ja väitöskirjatutkijoita eri puolilta Eurooppaa.

ECMED-hankkeessa väitöskirjaa tekevä Shaobo Jia vaikuttui kuopiolaisesta kuvantamisosaamisesta.

SynaNet-verkosto edistää monitieteistä yhteistyötä neurologisten ja psykiatristen sairauksien tutkimuksessa EU:n Twinning-rahoituksella. Verkostossa ovat mukana Itä-Suomen ja Lancasterin yliopistot, Rooman La Sapienza -yliopisto ja koordinoijana Lissabonin yliopisto. Tutkijaliikkuvuuden edistäminen on myös keskeinen tavoite molemmissa hankkeissa.

Itä-Suomen yliopisto on uranuurtaja epilepsian prekliinisessä kuvantamisessa. Kuopiossa järjestettävillä kursseilla keskitytään erityisesti in vivo -kuvantamismenetelmiin, joilla saadaan tietoa elävistä aivoista. Osallistujia on ECMED:n kurssilla 12 ja SynaNetin kurssilla 30. Heille on myös yhteisiä luentoja ja ohjelmaa.

– Järjestämällä samalla viikolla molemmat kuvantamiskurssit ja tieteellinen kokous pystytään tuomaan myös vierailevien asiantuntijoiden korkeatasoiset esitykset mahdollisimman monen ulottuville. Lisäksi nuoret tutkijat saavat kontakteja muihinkin kuin oman hankkeen toimijoihin, toteaa akatemiaprofessori Asla Pitkänen, joka on ECMED- ja SynaNet-hankkeiden päätutkija Itä-Suomen yliopistossa ja vastaa kurssien järjestämisestä professori Olli Gröhnin kanssa.

Yksi ECMED-verkoston nuorista tutkijoista on Shaobo Jia, joka tekee väitöskirjaansa Neurodegeneratiivisten sairauksien tutkimuskeskuksessa DZNE:ssä Saksassa. Hän tutkii aivojen soluväliaineen glykaanien merkitystä epilepsian kehittymisessä ja mahdollisena hoitokohteena.

– Kurssilla on tehnyt vaikutuksen se, miten edistynyttä magneettikuvantaminen on Itä-Suomen yliopistossa. Täällä on erinomaiset mahdollisuudet lääkekehitykseen liittyvään kuvantamiseen. Jos mahdollista, haluaisin päästä tekemään osan tutkimuksestani Kuopiossa, Jia kertoo.

Leonor Rodrigues (edessä) tuli kuvantamiskurssille oppimaan ja verkostoitumaan.

SynaNetin kurssille osallistuva Leonor Rodrigues puolestaan tekee maisterinopintojensa lopputyötä epilepsiaan liittyvästä tulehdustilasta Lissabonin yliopiston Molekulaarisen lääketieteen instituutissa. Hän kertoo tulleensa Kuopioon oppimaan uutta kuvantamisesta, mutta myös verkostoitumaan.

– Kurssin aikana on hyvä mahdollisuus tutustua muiden yliopistojen ja tieteenalojen tutkijoihin, Rodrigues tuumaa.

Teksti Ulla Kaltiala Kuvat Tuija Hyttinen