Takaisin

Tutkijat tiivistivät osaamisensa sadan sekunnin videolle

– Tohtorin opinnot ovat antaneet hyvät valmiudet sopeutua muutokseen, omaksua uusia menetelmiä ja työskennellä erilaisissa tiimeissä ja kulttuureissa, kertoo nuorempi tutkija Olalla Díaz-Yáñez Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osastolta.

Tohtoriksi valmistuvilla on vankka osaaminen tutkimuskohteestaan, mutta myös paljon muita, työelämässä hyödyllisiä taitoja. Viiden yliopiston yhteinen TOHTOS-hanke halusi tehdä niitä näkyviksi kutsumalla sata tohtoriopiskelijaa esittelemään osaamistaan sadan sekunnin mittaisilla videoilla. Videoiden ja koko hankkeen tavoitteena edistää tohtorien työllistymismahdollisuuksia myös akateemisen maailman ulkopuolelle.

Itä-Suomen yliopistosta omalla videollaan esittäytyy kaikkiaan 22 tohtoriopiskelijaa. Heihin kuuluu Díaz-Yáñezin lisäksi myös yliopisto-opettaja Anniina Kämäräinen. Molemmat kertovat, että videon valmistelu antoi hyvän syyn kerrankin miettiä ja listata monipuolisesti omia taitojaan.

Anniina Kämäräinen (vas.) ja Olalla Díaz-Yáñez pitivät videoprojektia hyödyllisenä.

– Tutkijan ura kiinnostaisi, mutta voisin hyvin soveltaa datatieteen osaamistani myös yksityisellä sektorilla, kertoo Díaz-Yáñez, joka kehittää väitöstutkimuksessaan muun muassa metsätalouden riskinhallintaa.

–  Mahdolliset työnantajat tuskin kuitenkaan kiinnostuvat minusta pelkän tutkinnon perusteella, vaan pitää osata itse kertoa, mitä annettavaa minulla on.

Kämäräinen pitää jopa todennäköisenä, että väitöksen jälkeinen ura löytyy muualta kuin tutkimuksen parista. Hän tekee väitöskirjaa erityispedagogiikasta. – Tutkimusmenetelmäni, keskustelunanalyysi, on hyödyllinen myös akateemisen maailman ulkopuolella, esimerkiksi kehittämistyössä.

Videollaan Kämäräinen listaa myös tutkijana kartuttamiaan metataitoja, kuten projektinhallintaa, ajanhallintaa ja rahoituksen hakua, luovaa ongelmanratkaisua, epävarmuuden sietämistä ja vuorovaikutustaitoja.

TOHTOS-hankkeen viestintävastaava, suunnittelija Kristiina Väänänen kertoo, että tällaiseen pohdiskeluun videoprojektin oli tarkoituskin kannustaa. – Haluamme laajentaa työnantajien mielikuvia siitä, millaisia ihmisiä tohtorit ovat ja mitä he osaavat.

– Yliopistojen ja tutkimuslaitosten rahoituksenleikkaukset sekä lisääntynyt kilpailu tutkimusrahoituksesta ovat heikentäneet mahdollisuuksia tutkijanuraan. Yhä useamman tohtorin on mietittävä vaihtoehtoisia urapolkuja, yliopistonlehtori Merja Lyytikäinen lisää.

Työelämätaitoja ja asiantuntijabrändäystä

TOHTOS-hanke on tarjonnut tohtoriopiskelijoille sekä lähiopetusta että verkkoseminaareja eli webinaareja työelämätaidoista. Yhtenä näkökulmana on verkostoituminen ja asiantuntijabrändin luominen verkossa sekä sosiaalisessa mediassa.

– Tähän liittyvät webinaarit ovat olleet todella kiinnostavia. Oman osaamisen näkyväksi tekeminen on jatkuvaa opettelemista ja kokeilemista, kertoo Díaz-Yáñez.

Hän pitää yllä omia verkkosivuja ja on aktiivinen useilla sosiaalisen median kanavilla, kuten Twitterissä. – Näin on syntynyt kiinnostavia keskusteluja myös muiden kuin oman alan ihmisten kanssa.

– Koko hankkeen parasta antia on, että joku yliopistolla kannustaa meitä miettimään näitä asioita ja pitää niitä tärkeinä, Díaz-Yáñez summaa.

Ideoita TOHTOS-hankkeen koulutusten sisällöiksi saatiin Aarresaaren kyselystä, jolla selvitettiin valmistuneiden tohtoreiden näkemyksiä tärkeistä työelämätaidoista.  Koulutukset ovat avoimia kaikille mukana olevien yliopistojen tohtoriopiskelijoille. – Itä-Suomen yliopistosta osallistujia on ollut satoja, kertoo yliopistonlehtori Merja Lyytikäinen.

Hankkeen lopputuotoksena kootaan yliopistojen käyttöön työelämätaitojen koulutuspaketti, jonka kursseja voi sisällyttää jatko-opintoihin. Lyytikäinen ja Väänänen lupaavat, että työelämäyhteyksien kehittäminen jatkuu muutenkin Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulussa.

 – Tiedämme, että työnantajat ovat kiinnostuneita tohtoriksi valmistuvien osaamisesta. Yliopisto voisi järjestää yhteyksiä esimerkiksi mentoroinnin kautta tai pyytämällä yrityksiltä tehtäviä ratkottavaksi tutkijoiden kesäkouluihin. Kontaktien luominen yrityksiin voisi olla myös kurssitehtävänä opiskelijoille.

TOHTOS-hankkeen koordinaattorina toimii Tampereen yliopisto ja partnereina ovat Itä-Suomen, Turun, Vaasan ja Oulun yliopistot. Projektin toimintakausi on 1.3.2016–30.6.2018 ja se on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama.

Kaikki tohtoriopiskelijoiden videot julkaistaan TOHTOS-hankkeen verkkosivuilla. Itä-Suomen yliopiston tohtoriopiskelijoiden videot löytyvät myös yliopiston omalta Youtube-kanavalta.

Lisätietoja:

Kristiina Väänänen, suunnittelija, TOHTOS-hanke, kristiina.vaananen (a) uef.fi

Merja Lyytikäinen, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulu, merja.lyytikainen (a) uef.fi

Katso tohtoriopiskelijoiden esittelyvideot: https://www.youtube.com/watch?v=o9LhT6FWtgM&index=6&list=PLaNfvlZd-a3WGCPtd22eSgBHMeujMX3VX

TOHTOS-hanke

Twitter: @tohtos

Instagram @tohtos_fi