Takaisin

Tutkijat keskustelevat fanatismin syntymekanismeista Joensuussa 20.4.

Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella järjestään tutkijatapaaminen, jossa pohditaan fanatismin syntymekanismeja ja keskustelun tukahtumista informaatioyhteiskunnassa.

Nykyaikana tiedonsaanti ja ihmisten välinen yhteydenpito on helpompaa kuin koskaan aikaisemmin. Tästä huolimatta muodostuu ryhmittymiä, jotka vähättelevät tarjolla olevaa tietoa ja kieltäytyvät vuorovaikutuksesta toisella tapaa ajattelevien kanssa. Moderni viestintäteknologia tarjoaa suotuisan ympäristön sellaisen todellisuuskuvan muodostumiselle, jota luonnehtivat pelko, epäilykset ja viha.

Uhattu ”me” ja keskustelun kuolema – Fanatismin syntymekanismit informaatioyhteiskunnassa -tutkijatapaamisen tarkoitus on selvittää niitä käytänteitä, mekanismeja ja tekniikoita, jotka edistävät ääriajattelun syntyä, muotoutumista ja leviämistä. Tapahtuman ensisijainen tavoite on lisätä ymmärrystä sosiaalista mediaa hyödyntävästä uusfanatismista.

Avainpuhujia ovat Tampereen yliopiston sosiologian professori Matti Hyvärinen aiheesta Myytit, vastakertomukset ja viha ja yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtori Maria Mäkelä aiheesta Kertomuksen vaarat: kokemuspuhe, eksemplumin paluu ja aikalaiskriittinen narratologia sekä Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen tutkija Olga Davydova-Minguet aiheesta Maahanmuuttajataustainen vähemmistö ja ylirajaisen julkisuuden virrat.

Tilaisuuden järjestävät yliopiston kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen oppiaine, Kasvatuksen historian ja filosofian verkosto sekä Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. Tapaaminen pidetään Futura-rakennuksen salissa F100 torstaina 20.4. klo 9–18.

Tarkempi ohjelma on luettavissa tapahtuman kotisivuilla osoitteessa: https://vapaatiede.wordpress.com/.

Lisätietoja:

Risto Ikonen, yliopistonlehtori, p. 050 3366548, risto.m.ikonen(at)uef.fi