Takaisin

Tuhannes maisteri valmistui Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselta

Rikoskomisario Marko Forss on tuhannes Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselta valmistunut maisteri. Forss sai hallintotieteiden maisterin toukokuun lopussa.

– Aikuisopiskelijan näkökulmasta opintojärjestelyt ovat toimineet Itä-Suomen yliopistossa oikein mallikkaasti. Työssäkäyvälle etäopiskelijalle on hyvä, että opintojen suorittamiseen on ollut tarjolla erilaisia vaihtoehtoja, Forss kiittää.

Oppimispäiväkirjat, erilaiset oppimistehtävät ja videoidut verkkoluennot ovatkin mahdollistaneet opiskelun työn ohessa.

– Myös kurssin aihepiiriin perehdyttäneet äänitallenteet ovat olleet äärimmäisen hyviä. Äänitallenteen kuuntelemisen jälkeen oli helpompi lähteä lukemaan kurssimateriaaleja, kun oli hahmottanut kokonaisuuden ja pystynyt sitomaan opiskeltavia asioita siihen.

Forss aloitti opinnot Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa vuonna 2012. Avoimen väylän kautta hän jatkoi opintoja maisterin tutkintoon saakka. Seitsemään opiskeluvuoteen mahtuu vain yksi seitsemän kuukauden opintovapaajakso, jolloin opintorekisteriin kertyi reilut satakunta opintopistettä. Opinnäytetyönsä hän teki tänä keväänä salaisista tiedonhankinta- ja pakkokeinoista poliisi- ja peiteprofiileilla.

– Sytyke opintoihin tuli nettipoliisina työskennellessäni. Viime vuosikymmenen lopulla oli vielä epäselvää, millä tavalla lainsäädäntöä tulisi soveltaa sosiaaliseen mediaan. Laadimme kollegoiden kanssa aiheesta oman selvityksen, mikä innosti opiskelemaan aiheesta myös vapaa-ajalla.

– Tutkintokrapulan jälkeen arki jatkuu, sanoo oikeustieteiden laitokselta valmistunut tuore maisteri Marko Forss. Pienen hengähdystauon jälkeen suunnitelmissa ovat jako-opinnot.

Jatko-opinnot Itä-Suomen yliopistossa suunnitelmissa

Oikeustieteen opinnot ovat syventäneet Forssin mukaan omaa ammatillista osaamista.

– Poliisina olemme tekemisissä erilaisten rikosnimikkeiden kanssa, mutta näkökulma on erilainen kuin puhtaassa oikeustieteellisessä kirjoittamisessa. Poliisin tapa katsoa oikeudellista kenttää on varsin suppea ja opiskelu laajentaakin omaa katsantokantaa.

Maisterintutkinnon jälkeen Forss aikoo pitää opinnoista pienen tauon. Ajatuksissa kuitenkin siintää jo väitöstutkimus nuorten rikoksentekijöiden asemasta esitutkinnassa.

– Pidin tätä loppuun kaluttuna aiheena, mutta hämmästyksekseni aiheesta ei ole juuri olemassa yleisesityksiä tai tutkimusta.

Forss työskentelee tällä hetkellä tutkinnanjohtajana Helsingin poliisilaitoksen Rikostutkintayksikön nuorisoryhmässä, jonka tutkittavaksi keskitetään kaikki rikostapaukset, joissa rikoksesta epäilty tai epäillyt ovat alle 18-vuotiaita.

– Opiskelu kannattaa aina, jos vain saa aikataulunsa järjesteltyä niin, että se on mahdollista. Aikuisopiskelu luo pohjaa omassa työssä kehittymiseen ja tähän riittävät yksittäiset yliopistokurssitkin, Forss kannustaa opintoja pohtivia aikuisia.

75 OTM-tutkinnon suorittanutta

Oikeustieteiden laitoksella on annettu jo vuodesta 1998 lähtien oikeustieteellistä opetusta, joka johtaa yhteiskuntatieteellisen alan erikoisjuristitutkintoon (HTM-tutkinto). Vuonna 2013 laitos otti ensimmäiset opiskelijat suorittamaan oikeustieteellisen alan ON- ja OTM-tutkintoja.

– Laitokselta on valmistunut 892 HTM-tutkinnon suorittanutta. He ovat sijoittuneet seurantojemme mukaan erinomaisen hyvin työelämään koulutustaan vastaaviin työtehtäviin, kertoo oikeustieteiden laitoksen johtaja Tapio Määttä.

Määtän mukaan OTM-tutkinnon on Itä-Suomen yliopistossa suorittanut jo 75 opiskelijaa. Kansainvälisistä maisteriohjelmista on valmistunut 33 kansainvälisen ja vertailevan oikeuden maisterin (MICL) tutkinnon suorittanutta. Oikeustieteiden laitoksella on lisäksi suoritettu yhteensä 55 tohtorin tutkintoa.