Takaisin

Tieteen tulokset vaikuttamaan ja tuottamaan

Monipuolinen katsaus hyvinvointiin sylkinäytteestä ja nopeampaa, halvempaa vesianalyysiä? Kyllä kiitos! Itä-Suomen yliopiston tutkijat saivat sparrausta ideoilleen Helsinki Challenge -kilpailun mentoreilta.

Kymmenen suomalaisen yliopiston Helsinki Challenge -tiedekilpailun ja kiihdyttämöohjelman tähänastinen huipennus, Impact Camp, kokosi 6.–7. huhtikuuta Kirkkonummen Långvikiin monipuolisen joukon lahjakkaita tutkijoita sekä liike- ja yhteiskuntaelämän huippunimiä. Kohtaamisen tavoitteena oli vauhdittaa tutkijoiden kehittämien ratkaisujen jalkauttamista elävään elämään – parantamaan ihmisten arkea. Kilpailussa on mukana 20 tutkijatiimiä, joiden ideat voivat auttaa ratkomaan globaaleja ongelmia, edistää kestävää kehitystä ja tarjota mahdollisuuksia liiketoimintaan.

Demos Helsingin Mikael Sokero kannusti tutkijatiimejä pohtimaan ideansa vaikuttavuutta. Oikealla Matti Leppäniemi 3A Water -tiimistä.

Långvikissa tiimeillä oli tilaisuus puntaroida ratkaisujensa vaikuttavuutta, kohderyhmiä, kumppaneita ja seuraavia askelia mentoreinaan yli 30 eri alojen huippuosaajaa. Mukana olivat myös Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden vetämät tiimit, akatemiatutkija Kati Hanhinevan Metabold ja tutkijatohtori Tuomo Nissisen 3A Water.

Kokonaisvaltaisempi kuva hyvinvoinnista

Metabold-tiimi osallistuu Helsinki Challengeen kehittämällään metabolomiikka-analyysillä. Laaja aineenvaihduntatuotteiden analyysi antaa perinteisiä laboratoriomittauksia kokonaisvaltaisemman kuvan ihmisen hyvinvoinnista ja mahdollistaa muun muassa ruokavalion ja lääkitysten yksilöllisen optimoinnin. Parhaillaan tiimi selvittää, voisiko analyysin tehdä verinäytteen sijaan vaivattomasti otettavasta sylkinäytteestä.

– Lopullisena tavoitteena on saada menetelmä käyttöön iäkkäiden terveydenhuollossa, mutta kilpailun aikana meille on kirkastunut, miten sinne asti edetään. Terveydestään kiinnostuneet kuluttajat ovat nopeammin tavoitettavissa, ja ensi vaiheessa analyysiä kannattaa markkinoida heille, kertoivat Hanhineva, tutkijatohtori Olli Kärkkäinen ja apulaisprofessori Jussi Paananen.

Olli Kärkkäinen (vas.), Jussi Paananen ja Kati Hanhineva.

Kaikkiaan tiimissä on kymmenen Itä-Suomen yliopiston ja Aalto-yliopiston asiantuntijaa, jotka edustavat ravitsemustieteen, metabolomiikan, farmasian, geriatrian, data-analytiikan ja kaupallistamisen osaamista.

– Mukanaolo on antanut kontakteja, joita ei muuten tutkijan työssä saisi – kuten nämä mentorit. Tapaamisista jää paljon ideoita jatkojalostettavaksi, Hanhineva totesi.

Tiimin tapaamien mentoriparien joukossa olivat lakiasiantuntijat, Anu Honkalinna AXA Partnersilta ja Peter Hänninen asianajotoimisto Boreniuksesta. Oikeus- ja sopimusnäkökulmissa riittää keskusteltavaa, kun yliopistolla kehitetyistä ideoista ja osaamisesta tehdään liiketoimintaa. Mentorit neuvoivat, haastoivat ja kannustivat.

Peter Hänninen oli yksi Impact Campin mentoreista.

– Itsen mittaaminen kiinnostaa ja esimerkiksi netistä tilattavat geenitestit ovat jo kuluttajille tuttuja. Mitä tietoa saisin sylkinäytteestä, Hänninen kysyi.

– Tietoa aineenvaihduntatuotteista. Olennainen ero geenitestiin on se, että geenit ovat pysyviä, mutta aineenvaihduntatuotteiden määrät muuttuvat ja kertovat esimerkiksi liikunnan ja ruokavalion vaikutuksista, kertoi professori Juho Rousu Aalto-yliopistosta.

– Terveydestä ja itsemonitoroinnista puhutaan paljon mediassa ja somessa. Jos saatte sosiaalisen median vaikuttajia innostumaan tuotteestanne, tieto voi tavoittaa todella monia, Honkalinna vinkkasi.

Itä-Suomen yliopiston ja Aalto-yliopiston Metabold-tiimistä kuvassa vasemmalta tohtorikoulutettava Eric Bach, tutkijatohtori Céline Brouard (vas.), kehityspäällikkö Mikko Juuti, apulaisprofessori Jussi Paananen, professori Juho Rousu, akatemiatutkija Kati Hanhineva ja tutkijatohtori Olli Kärkkäinen.

Veden metallipitoisuudet selville näytteenottopaikalla

Kehittämäänsä metalleja sitovaan materiaaliin perustuvan vesianalyysimenetelmän kaupallistamista valmisteleva 3A Water-tiimi sai sparrausta muiden muassa Finnish Water Forumin toimitusjohtajalta Markus Tuukkaiselta ja Newco Helsingin yritysneuvojalta Timo Heleniukselta.

Yhdeksän hengen tiimiin kuuluu Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistojen sekä GTK:n sovelletun fysiikan, kemian, geologian ja tutkimuksen kaupallistamisen asiantuntijoita.

Mentoreina Markus Tuukkainen (vas.) ja Timo Helenius.

Tutkijat selvittivät mentoreille, että menetelmän etuna on muun muassa edullisuus ja se, että useiden metallien pienetkin pitoisuudet saadaan nopeasti selville näytteenottopaikalla. – Voisiko tällä selvittää jatkuvatoimisessa mittauksessa havaittavat poikkeamat? Se voisi käydä kaupaksi niille, joilla on velvoite tarkkailla veden laatua, Tuukkainen sanoi.

Helenius arvioi, että innovaatiolla kannattaa lähteä täydentämään ja korvaamaan vanhoja menetelmiä pikemminkin kuin luomaan uusia tarpeita.

Sitäkin pohdittiin, onko laitemyynti liiketoimintamallina tätä päivää. –  Entä jos myisitte omavalvontapakettia, josta mittalaite olisi vain yksi osa, Tuukkainen ideoi.

– Se mitä tarvitsette on ensimmäinen asiakas, hän summasi lopuksi – ja tiesi myös suositella sopivaa tahoa.

Uudet kontaktit ovat tiimin mukaan paitsi Impact Campin, myös koko Helsinki Challengen tärkeää antia. - Kilpailu on antanut kimmokkeen etsiä entistä aktiivisemmin yhteistyökumppaneita, Nissinen totesi.

Samalla ajatukset menetelmän käyttökohteista ovat laajentuneet – esimerkiksi kehitysmaissa vesianalytiikasta on pulaa, vaikka tarve on suuri.

Hyödylliseksi osoittautui, että mentorit edustivat monia eri aloja ja näkökulmia vesianalytiikkaan. Puheeksi tuli niin lasten altistuminen saastuneiden vesien raskasmetalleille kuin menetelmäkehityksen vaikutus ympäristön sääntelyyn ja turvallisuuteen. – Jos menetelmä mahdollistaa veden laadun nopeamman seurannan teollisuudessa, sen käyttöä voidaan alkaa teollisuudelta vaatiakin, professori Vesa-Pekka Lehto sanoi.

Business Coach Ron Bloemers Climate-KIC-kiihdyttämöohjelmasta oli yksi tapahtuman mentoreista, kuvassa kolmantena vasemmalta. 3A Water -tiimistä kuvassa tutkijatohtori Tuomo Nissinen (vas.), tutkijatohtori Joakim Riikonen ja professori Vesa-Pekka Lehto Itä-Suomen yliopistosta sekä FT Matti Leppäniemi ja tohtorikoulutettava Janne Hepola Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Itä-Suomen yliopistosta Helsinki Challengeen osallistuvilla tiimeillä on vahvistuksenaan liiketoiminnan kehityspäällikkö Mikko Juuti. Hänen mukaansa ohjelma tarjoaa hyviä lisätyökaluja, vaikka ratkaisujen kaupallistaminen on muutenkin jo vauhdissa.

– On hienoa, että tutkijat lähtevät isompiin ympyröihin verkostoitumaan ja saavat systemaattista ohjausta siitä, miten ideasta edetään liiketoimintaan. Siinä samalla heistä kasvaa yrittäjähenkisiä ihmisiä.

Kesäkuussa valitaan finalistit

Tutkijatiimit saivat ajatuksenruokaa myös tapahtuman useista keynote-puheenvuoroista.  Helsingin yliopiston viestintäjohtaja Kirsti Lehmusto kertoi, että edellinen, ensimmäinen Helsinki Challenge oli onnistunut kokeilu. – Brändejä jäi elämään niilläkin, jotka eivät päässeet finaaliin. Tulos voi olla hyvä, vaikka se olisi jotain muuta kuin odotettiin.

Kirsti Lehmusto.

Ruotsin ympäristöpuolueen entinen puheenjohtaja Maria Wetterstrand puolestaan toivoi poliitikkojen ja tutkijoiden välille enemmän yhteistyötä, että tieteellä päästäisiin muuttamaan maailmaa. – Telepatia ei ole osoittautunut toimivaksi tutkimustulosten välittämisessä poliitikkojen tietoon, vaan tarvitaan todellista yhteydenpitoa.

Helsinki Challenge -kilpailun semifinalistit esittelevät ratkaisujaan 6.–7. kesäkuuta kaikille kiinnostuneille avoimissa Pitch Nighteissa, joiden jälkeen julkistetaan viisi finalistia. Kilpailun voittaja ratkeaa 24. marraskuuta. Palkintona on 375 000 euroa bisnesidean toteuttamiseen.

Lue lisää Helsinki Challenge -kilpailusta: http://challenge.helsinki.fi/

Teksti Ulla Kaltiala Kuvat Veikko Somerpuro