Takaisin

Täydennyskoulutus edistää maahanmuuttajalääkärien laillistamista

Maahanmuuttajalääkäreille ja -hammaslääkäreille käynnistyy syksyllä lääkärien laillistamista ja työllistymistä tukeva täydennyskoulutuskokonaisuus, jonka toteuttavat Tampereen ja Helsingin yliopistot sekä Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. Koulutuspaikkakunta on Tampere. Koulutuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja se on osallistujille maksuton.

EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tulevien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden on osoitettava ammatti- ja kielitaitonsa kolmiportaisessa, suomen kielellä suoritettavassa laillistamiskuulustelussa voidakseen toimia lääkärinä Suomessa. Uusi koulutuskokonaisuus tukee laillistamisprosessia tarjoamalla sekä ammatilliseen että kielelliseen osaamiseen painottuvia koulutusmoduuleja. Näin otetaan huomioon maahanmuuttajalääkärien erilaiset täydennyskoulutustarpeet.

Valtakunnallinen täydennyskoulutusmalli laadittiin vuosina 2015–2017 toteutetussa hankkeessa, jota rahoittivat opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Hankkeen toteuttivat Tampereen yliopisto koordinaattorina, Itä-Suomen ja Helsingin yliopistot sekä Mediverkko Oy, Duodecim, Lääkäriliitto, Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Lisätietoja:

Suunnittelija, kouluttaja Tuula Korhonen, Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, p. 050 384 6956, tuula.korhonen (a) uef.fi

Hankkeen sivut:

https://research.uta.fi/maahanmuuttajalaakarit/

LÄÄKÄRIN SUOMI -koulutuksen tiedot ja ilmoittautuminen:

http://www.uef.fi/fi/web/aducate/-/laakarin-suomi-tampere