Takaisin

Tarkempaa munasarjasyövän diagnostiikkaa uusilla magneettikuvantamismenetelmillä

Väitös naistentautien alalta

Väittelijä: LL Auni Lindgren

Aika ja paikka: 25.10.2019 klo 12, Auditorio1, Kuopion yliopistollinen sairaala

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Auni Lindgrenin väitöstutkimuksessa havaittiin, että funktionaaliset magneettikuvantamismenetelmät, diffuusio- ja dynaaminen kontrastikuvantaminen mahdollistavat entistä tarkemman munasarjasyövän diagnostiikan.

Gynekologisista syövistä epiteliaalinen munasarjasyöpä aiheuttaa eniten kuolemia. Yleensä se on laajalle levinnyt jo diagnosointivaiheessa, koska varhaisoireet puuttuvat. Oireisiin kuuluvat poikkeavat vatsatuntemukset, vatsakipu, suolen toiminnan ja virtsaamistiheyden muutokset, painon lasku, käsin painelemalla tuntuva massa lantiossa. Jos vatsaonteloon on jo alkanut kertyä nestettä, oireisiin kuuluvat vatsan ympäryksen kasvu, hengitysvaikeudet ja kipu.

Munasarjasyövän ennuste on huono. Uusia täsmähoitoja on lähdetty kehittämään, jotta hoitotuloksia saataisiin parannettua ja elinaikaa lisättyä. Syövän hoitojen nopea kehitys edellyttää myös kuvantamismenetelmien kehittämistä.

Väitöstutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voitaisiinko monimuuttujaisia magneettikuvantamismenetelmiä hyödyntää munasarjasyövässä. Munasarjasyövän diagnostiikassa ja levinneisyysarviossa tietokonekuvantaminen on edelleen kansainvälisesti ensimmäinen vaihtoehto. Kuvantamislaitteiden jatkuvan kehittymisen myötä magneettikuvantamisen saatavuus ja käyttö ovat lisääntyneet huomattavasti. Väitöstutkimuksessa selvitettiin, onko magneettikuvantamisella mahdollista saada tietokonekuvantamiseen verrattuna yksityiskohtaisempaa tietoa kasvainten ominaisuuksista jo ennen leikkausta, jotta voitaisiin saada tukea hoitotavan valintaan.

Tutkimuksessa saatiin selville, että diffuusiokuvantamisella mitatut matalammat diffuusiokerroin ADC:n arvot korreloivat aggressiivisen syöpätyypin kanssa ja olivat yhteydessä lyhyempään elinikään. Lisäksi selvisi, että dynaamisessa kontrastikuvantamisessa varjoaineen siirtymistä verisuonista solun ulkoiseen tilaan kuvaava Ktrans-arvo oli korkeampi aggressiivisessa, seroosissa korkean erilaistumisasteen munasarjasyöpätyypissä, mutta korkeampi arvo myös ennusti parempaa leikkaustulosta syöpäleikkauksessa. Dynaamisessa kuvantamisessa Ktrans ja varjoaineen siirtymistä solun ulkoisesta tilasta plasmaan kuvaava Kep-arvo olivat matalampia potilailla, joilla kudosten hapenpuutteesta kertova HIF-1α-tekijä oli voimakkaammin ilmentynyt.

Lindgrenin väitöstutkimus osoittaa, että uudet funktionaaliset magneettikuvantamismenetelmät voivat toimia surrogaattimuuttujina yksityiskohtaisempaa munasarjasyövän luonnehdintaa varten.

LL Auni Lindgrenin väitöskirja "Multiparametric magnetic resonance imaging in epithelial ovarian cancer" tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on dosentti Irina Rinta-Kiikka Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Marjo Tuppurainen Itä-Suomen yliopistosta.

Auni Lindgren on kirjoittanut ylioppilaaksi Juuan lukiosta vuonna 2003 ja suorittanut lääketieteen opinnot Kuopion yliopistossa vuosina 2003-2009. Hän on valmistunut Itä-Suomen yliopistosta naistentautien ja synnytysten erikoislääkäriksi vuonna 2018.

Väittelijän painokelpoinen kuva on osoitteessa                      

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/17716?encoding=UTF-8