Takaisin

Tapio Määttä Itä-Suomen yliopiston akateemiseksi rehtoriksi

Itä-Suomen yliopiston akateemiseksi rehtoriksi on valittu ympäristöoikeuden professori ja oikeustieteiden laitoksen johtaja, OTT Tapio Määttä, 53. Yliopiston hallitus päätti valinnasta kokouksessaan 1. lokakuuta.

Hallitus painotti valinnassa erityisesti Määtän monipuolista ja syvällistä osaamista yliopiston toiminnasta ja rakenteista, näyttöjä koulutuksen kehittämisessä ja yhteistyötaitoja tiede- ja oppiainerajojen yli.

–  Määtän kokemus ja näytöt vastaavat parhaiten valittavalta akateemiselta rehtorilta edellytettyjä ominaisuuksia. Hän hallitsee erittäin hyvin tutkimusrahoitusmaailman ja sen haasteet, modernin yliopistokoulutuksen kehittämistarpeet, on erinomainen viestijä ja arvostettu opettaja, toteaa hallituksen puheenjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen.

Tapio Määttä on toiminut vuodesta 2000 alkaen ympäristöoikeuden professorina Joensuun yliopistossa ja sittemmin Itä-Suomen yliopistossa. Määttä on työskennellyt oikeustieteiden laitoksen johtajana ja kauppa- ja oikeustieteiden varadekaanina Joensuun yliopistossa ja laitosjohtajana Itä-Suomen yliopistossa.

Määttä on valmistunut Lapin yliopistosta oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 1993 ja oikeustieteen tohtoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1999. Hän on toiminut muun muassa tutkijan ja opettajan tehtävissä, johtanut useita tutkimushankkeita ja toiminut lainvalmistelun asiantuntijatehtävissä.

Akateemisen rehtorin tehtävään oli kaikkiaan yhdeksän hakijaa, joista haastatteluihin eteni kuusi henkilöä.

Määttä aloittaa akateemisen rehtorin tehtävässä 1.1.2020. Akateeminen rehtori työskentelee rehtori Jukka Mönkkösen työparina. Rehtoreiden välisestä työnjaosta sovitaan myöhemmin.   

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen, 050 3378 712

Akateeminen rehtori 1.1.2020 alkaen

Professori Tapio Määttä, 050 575 1589

Tapio Määtän painolaatuinen kuva