Takaisin

Sydäntutkimussäätiön suurin apuraha professori Markku Laaksolle

Professori Markku Laakson tutkimusryhmä Itä-Suomen yliopistosta on saanut suurimman Sydäntutkimussäätiön myöntämän apurahan, 180 000 euroa. Myös useille muille Itä-Suomen yliopiston tutkijoille myönnettiin apurahoja kaikkiaan yli 100 000 euroa. Apurahan saajat julkistettiin 20. huhtikuuta.

Itä-Suomen yliopiston kliinisen lääketieteen yksikössä työskentelevä professori Markku Laakso on kansainvälisesti tunnettu diabetestutkija, jonka mielenkiinto kohdistuu etenkin tyypin 2 diabeteksen genetiikkaan. Hänen tutkimusryhmänsä tunnistaa uusia geenimuutoksia, jotka altistavat erityisesti varhain alkavalle sepelvaltimotaudille ja insuliiniresistenssiin liittyville sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijöille. Tutkimusaineistona on ainutlaatuinen ja kansainvälisesti arvostettu METSIM (METabolic Syndrome In Men) -aineisto, johon kuuluu 10 197 itäsuomalaista miestä. On todennäköistä, että METSIM-tutkimuksesta saadaan tärkeää uutta tietoa varhain alkavan sepelvaltimotaudin ja sen vaaratekijöiden genetiikasta.

Vs. professori Jari Laukkanen Itä-Suomen yliopiston kliinisen lääketieteen yksiköstä Keski-Suomen keskussairaalasta sai Sydäntutkimussäätiöltä 30 000 euron apurahan tutkimukseen, jossa selvitetään sydänperäisen äkkikuoleman vaaratekijöitä väestössä.

Professori Timo Lakka biolääketieteen yksiköstä sai 25 000 euron apurahan. Tutkimusaiheena on verenkiertoelinsairauksien varhainen tunnistaminen ja ehkäisy lapsuudesta lähtien.

FT Suvi Jauhiainen A.I. Virtanen -instituutista sai 20.000 euron apurahan. Jauhiainen tutkii VEGFR-1, -2 j -3 –reseptorien kautta välittyviä vaikutuksia imusuonten rakenteeseen ja toimintaan terveessä ja paksuuntuneessa sydänlihaksessa.

Professori Tiina Laatikainen kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä sai 12 000 euron apurahan tutkimukseen, jossa selvitetään sekundaariprevention onnistumista valtimotautipotilailla perusterveydenhuollossa. Laatikaisen toimipaikkana on Pohjois-Karjalan keskussairaalan perusterveydenhuollon yksikkö.

Tutkijakoulutettava, TtK Timo Koskinen kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä sai 12 000 euron apurahan tutkimukseen, jossa selvitetään maitotuotteiden käytön yhteyttä sydän-ja verisuonitautien sekä tyypin 2 diabeteksen riskiin.

A. I. Virtanen -instituutin nuoremmat tutkijat Nicholas Downes, Tiia Turunen ja Henri Niskanen saivat 6000 euron apurahat. Downesin tutkimuskohteena on hypoksian indusoiman tekijän 1-alfan ilmentymisen säätely uusien pitkien ei-koodaavien RNA:ien avulla. Turusen tutkimusaiheena on sydäninfarktin hoito VEGF-A-geenin transkriptionaalisen aktivaation avulla ja Niskanen hyödyntää syväsekvensointia aterogeneesin mekanismien selvittämisessä.

Nuorempi tutkija, proviisori Emma Aarnio farmasian laitokselta sai 4 000 euron apurahan tutkimukseen, jossa selvitetään statiinihoitoon sitoutumista ja sen vaikutuksia hoidon kustannusvaikuttavuuteen

Sydäntutkimussäätiö tukee tänä vuonna sydäntutkimusta 1,85 miljoonalla eurolla. Kaikkien apurahansaajien nimet ja tutkimusaiheet on listattu säätiön verkkosivulla. Sydäntutkimussäätiö tukee pitkäjänteistä sydän- ja verisuonisairauksien tutkimustyötä. Apurahoista euromääräisesti suurin osa myönnetään 1–3-vuotisille tutkimushankkeille. Lisäksi tuetaan väitöskirjan jälkeisiä post doc -tutkimuksia sekä väitöskirjatyöskentelyä. Pitkäjänteisellä tieteellisellä tutkimustyöllä voidaan merkittävästi ennaltaehkäistä sydänsairauksia ja kehittää hoitomahdollisuuksia sekä parantaa jo sairastuneiden elämän laatua. (Lähde: Sydäntutkimussäätiö)

Tutkijoiden yhteystiedot puhelinluettelosta