Takaisin

Suositusten mukainen ruokavalio voi ehkäistä hampaiden kiinnityskudos- ja iensairauksia

Väitös parodontologian alalta

Väittelijä: HLL Leena Jauhiainen

Aika ja paikka: 12.10.2018 klo 14, Snellmania SN201, Kuopion kampus

Hammaslääketieteen lisensiaatti Leena Jauhiaisen väitöstutkimuksen mukaan ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio saattaa ehkäistä ien- ja kiinnityskudossairauksien kehittymistä.

Tutkimuksessa selvitettiin yksittäisten monityydyttymättömien rasvahappojen saannin sekä ravitsemussuositusten ja erityisesti Itämeren ruokavalion noudattamisen yhteyttä hampaiden kiinnityskudossairauksiin.

Ientulehdus ja parodontiitti ovat hampaiden kiinnityskudossairauksia ja suomalaisten aikuisten yleisimpiä suun sairauksia. Ientulehduksen edetessä parodontiitiksi alkavat hammasta ympäröivä luu ja säierakenteet tuhoutua, mikä johtaa vähitellen hampaan liikkuvuuden lisääntymiseen ja voi hoitamattomana johtaa hampaan menetykseen.  Hampaan pinnalla olevat bakteerit käynnistävät ja ylläpitävät hampaan kiinnityskudosten tulehdustilaa, mutta varsinaisen kudostuhon aiheuttaa elimistön vaste bakteeriärsytykselle.

Parodontiitin tunnistettuja riskitekijöitä ovat puutteellinen suuhygienia, tupakointi, diabetes, lihavuus ja perinnöllinen alttius. Myös elimistön matala-asteisen tulehdustilan on havaittu liittyvän parodontiittiin. Ruokavalion ajatellaan voivan vaikuttaa ientulehduksen ja parodontiitin kehittymiseen juuri kiihdyttämällä tai vaimentamalla elimistön matala-asteista tulehdusta. Osa ruokavalion vaikutuksesta suun terveydentilaan voi välittyä myös painonhallinnan kautta.

Väitöstutkimuksessa ruoka- ja ravintoaineiden saantia mitattiin 128-kohtaisella ruuankäyttökyselyllä ja ruokavalion laatu arvioitiin Itämeren ruokavalioindeksin ja suomalaisten ravitsemussuositusten noudattamista mittaavan indeksin avulla. Itämeren ruokavalio perustuu paikallisiin pohjoismaisiin raaka-aineisiin ja myötäilee ravitsemussuosituksia. Keskeisiä Itämeren ruokavalion ainesosia ovat hedelmät, marjat ja kasvikset, viljoista erityisesti ruis, ohra ja kaura, vähärasvainen maito, kala ja rypsiöljy. Punaista lihaa, kovaa rasvaa ja alkoholia suositellaan käytettävän vain harkiten. Ravitsemussuosituksiin perustuva ruokavalio on perusajatukseltaan samankaltainen kuin Itämeren ruokavalio, mutta raaka-aineiden paikallista alkuperää ei erityisesti korosteta.

Väitöstutkimuksessa havaittiin, ettei monityydyttymättömien rasvahappojen saannilla tai saantisuhteella ollut yhteyttä hampaiden kiinnityskudosten tilaan eli ienverenvuotoon tai syventyneisiin ientaskuihin. Itämeren ruokavalio ja ravitsemussuositusten noudattaminen olivat tupakoimattomilla henkilöillä yhteydessä vähempään ienverenvuotoon, mutta tupakoivilla henkilöillä tätä yhteyttä ei todettu. Itämeren ruokavaliosta ja ravitsemussuositusten mukaisesta ruokavaliosta poikkeaminen liittyi 11 vuoden seurannan aikana syventyneiden ientaskujen muodostumiseen, joka on parodontiitin keskeinen tunnusmerkki.

Väitöstutkimus perustui valtakunnallisten Terveys 2000- ja Terveys 2011 -tutkimusten aineistoihin. Koska väitöskirjatyöhön ei sisältynyt kokeellista osiota, ei tulosten perusteella voi antaa suoranaisia suosituksia. Ne kuitenkin rohkaisevat suunnittelemaan kokeellisia tutkimuksia, joissa ruokavalion vaikutusta ien- ja kiinnityskudossairauksien ehkäisyyn ja hoitoon tutkittaisiin joko elämäntapavalistuksen osana tai ravitsemusinterventiolla. Väitöstutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että ravitsemussuosituksiin perustuvan ruokavalion noudattaminen voisi ehkäistä ien- ja kiinnityskudossairauden varhaismuotojen kehittymistä.

Hammaslääketieteen lisensiaatti Leena Jauhiaisen väitöskirja Diet and Periodontal Condition: An Epidemiological Study tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Marja Laine ACTAsta (Academic Centre for Dentistry Amsterdam) ja väitöstilaisuuden valvojana professori Pekka Ylöstalo Oulun yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/13145?encoding=UTF-8