Takaisin

Suomi 100 Studia Generalia -luentosarjan päätöstilaisuudessa keskitytään lasten hyvinvointiin

Lasten hyvinvointi ja yhteiskunnan vastuu – 100-vuotiaan Suomen lapset -Studia Generalia on Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan järjestämä luentokokonaisuus. Ohjelma rakentuu lasten hyvinvointia koskettavien ajankohtaisten teemojen ympärille satavuotiaassa Suomessa.

Lapsiperheiden köyhyys ja lasten oikeudet keskustelun aiheina

MLL:n johtava asiantuntija Esa Iivonen tarkastelee esityksessään lapsiperheiden köyhyyttä yhteiskunnallisena ongelmana ja keinoja sen ratkaisemiseen. Erityisesti pitkäaikainen köyhyys on merkittävä riskitekijä lapsen hyvinvoinnille. Iivosen mukaan lapsi- ja perhepolitiikka on ollut Suomessa viime vuosina poukkoilevaa ja lyhytjänteistä. Palveluiden ja toimeentuloetuuksien leikkaukset ovat lisänneet lasten eriarvoisuutta.

– Lasten eriarvoistumista tulee torjua nykyistä vahvemmin. Lapsi- ja perhepolitiikkaa ohjaamaan tarvitaan kansallinen lapsistrategia, joka ohjaisi myös kuntien ja maakuntien toimintaa; Iivonen korostaa.

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja kysyy puheenvuorossaan, kenen ääni kuuluu lastensuojelussa. Lastensuojelua koskevat yleiset oikeudet ja lainsäädännön tavoitteet lähtevät vahvasti lapsen edun ensisijaisuudesta. Näiden tavoitteiden toteutumisessa on kuitenkin suurta vaihtelua. Kananojan mukaan lastensuojelun vaikutuksista tarvitaankin lisää tutkittua tietoa.

– Lapsen, vanhempien ja perheen tilanteeseen on perehdyttävä yksilöllisesti, kuultava aidosti lasta ja vanhempia ja räätälöitävä yhteistyö ensi sijassa lapsen tarpeiden ja edun mukaiseksi.

Lapsi- ja koulutusoikeuden apulaisprofessori Suvianna Hakalehto keskittyy esityksessään lastenoikeuksien toteutumiseen Suomessa. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpano ei Suomessa ole ollut systemaattista, sillä maalta puuttuu YK:n lapsen oikeuksien komitean peräänkuuluttama ohjelma sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Vakavana ongelmana on Hakalehdon mukaan pidettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten puutteellisia valmiuksia lasten oikeuksien toteuttamisesta käytännön työssä.

– Näihin ongelmiin olisi mahdollista vaikuttaa varsin vähäisin resurssein, mikäli päättäjillä olisi tahtoa toteuttaa Suomea sitovat ihmisoikeusvelvoitteet lasten osalta.

Kaikille avoin luentotilaisuus

Lasten hyvinvointi ja yhteiskunnan vastuu – 100-vuotiaan Suomen lapset -Studia Generalia -luentotilaisuus järjestetään Kuopiossa kaupungintalon juhlasalissa maanantaina 20.11. klo 14.00–17.00. Tapahtumaa voi seurata myös suoratoistona yliopiston Suomi 100 -verkkosivulla (uef.fi/suomi100) ja lisäksi tallenteena tilaisuuden jälkeen.

Tapahtuma on osa Itä-Suomen yliopiston Suomi 100 -juhlavuotta. Tilaisuus on yleisölle avoin ja maksuton, eikä siihen tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Ohjelma

14.00–14.30 Kahvitarjoilu

14.30–15.10 Esa Iivonen, johtava asiantuntija, Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Anna-Maija Castrén, professori, UEF: Miten ehkäistä lasten köyhyyttä ja eriarvoisuutta lapsi- ja perhepolitiikalla?

15.10–15.50 Suvianna Hakalehto, professori, UEF ja Riitta Vornanen, professori, UEF: Miten lapsen oikeuksien sopimus toteutuu Suomessa?

15.50–16.30 Aulikki Kananoja, ylisosiaalineuvos ja Juha Hämäläinen, professori, UEF: Lastensuojelun aate ja käytäntö. Kenen ääni kuuluu lastensuojelussa?

16.30–17.00 Keskustelu

Lisätietoja juhlavuoden tapahtumasta: yhteyspäällikkö, soile.kosunen(at)uef.fi, puh. 050 375 0287