Takaisin

Suomen suurin ja vetovoimaisin opettajankoulutus Itä-Suomessa

– Kun taito- ja taideaineet siirtyvät Savonlinnasta tänne ja uusi normaalikoulu aloittaa toimintansa, rakentuu Joensuun kampukselle vetovoimainen ja Suomen monipuolisin opettajankoulutusyksikkö, tiivistää rehtori Jukka Mönkkönen.

Päätös Savonlinnan kampuksen toimintojen siirtämisestä Joensuuhun on aiheuttanut paljon keskustelua, ja aiheesta ollaan oltu montaa mieltä. Päätöksen taustalla on opettajankoulutuksen turvaaminen Itä-Suomessa – ja sen rakentaminen Suomen vetovoimaisimmaksi koulutusyksiköksi opettajille.

– Tätä ei kuitenkaan yliopisto pysty täysin yksin rakentamaan, vaan siihen tarvitaan myös alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tämä kaikki meillä on jo hyvässä vauhdissa, kertoi Mönkkönen tänään Rantakylän tulevan normaalikoulun tontilla pidetyssä mediatilaisuudessa.

Itäsuomalaista opettajankoulutusta tukevat yhteistyökuviot Joensuun kaupungin kanssa sekä esimerkiksi opetusteknologiaan ja koulutusvientiin liittyvien yritysten ja toimijoiden kanssa. Kaupunki on luvannut avata päiväkodit ja koulut yhä laajemmin tutkimusalustoiksi opettajankoulutusta varten.

– Tämä on symbolisesti uusi alku koulutuskaupungillemme. Uudet opiskelijat ja henkilöstö antavat alueelle piristysruiskeen. Tämän myötä laadukas koulutuksemme varhaiskasvatuksesta yliopistoon asti vain paranee, tiivisti Joensuun kaupungin hyvinvointijohtaja Riitta Huurinainen kaupungin näkökulmaa.


Johtavat rehtorit Mikko Ripatti (vas.) ja Heikki Happonen esittelevät Rantakylän normaalikoulun havainnekuvaa.

Joustava ja avoin oppimisympäristö

Rantakylän normaalikouluun oppilaat siirtyvät vuoden 2019 alusta. Sitä ennen he käyvät syyslukukauden ajan koulua siirtotiloissa Sirkkalassa.

– Tuomme Rantakylän norssiin Savonlinnan normaalikoulun tietotaidon liittyen tablettikouluun. Keskitymme tuottajakeskeiseen pedagogiikkaan eli oppilaat osallistuvat itse toiminnalliseen ja tutkivaan opetukseen sen sijaan, että he vain kuluttaisivat valmiiksi tuotettuja ajatuksia, kertoo Savonlinnan normaalikoulun johtava rehtori Mikko Ripatti.

Koulu on suunniteltu joustavaksi ja avoimeksi oppimisympäristöksi.

– Luokista poistettiin vielä toteutussuunnitteluvaiheessa väliseinissä olevia taiteseiniä, jotta avoimuus saadaan toteutettua halutulla tavalla.

Luokkahuoneista ei kuitenkaan ole täysin luovuttu, vaan erillisiä huoneita tulee tietyille oppiaineille kuten kielille, fysiikalle ja kemialle sekä käsitöille.

– Tavoitteena on tarjota Rantakylän lapsille parasta opetusta, mitä tämänhetkisen tiedon mukaan voi antaa.

Myös rakentajan edustaja, projektipäällikkö Rainer Karlstedt Skanskalta on projektista innoissaan.

– Näin maallikkona on ollut hienoa tutustua uusimpaan pedagogiikkaan, joka selkeästi tukee uudenlaista ja käytännöllisempää opetusta. Myös arkkitehtuuriltaan koulu tulee olemaan näyttävä.

Joensuun normaalikoulun johtava rehtori Heikki Happonen muistuttaa, että puolentoista vuoden kuluttua Joensuussa on kaksi yliopiston harjoittelukoulua, joiden yhteistyö on varsin vahvaa.

– Näin yliopistomme alueellinen vaikuttaminen kasvaa ja saamme uusia yhteistyömalleja. Uuden norssin myötä oppilaita on kahdessa normaalikoulussa yhteensä noin 1 500, opettajia noin 150 ja opettajaharjoittelijoita satoja. Ne ovat suuria määriä tämänkokoisessa kaupungissa.

Koulutuskaupungin maine kasvaa

Joensuussa on nyt puolenkymmentä uutta koulurakennusta, jotka edustavat infrastruktuuriltaan moderneja oppimisympäristöjä. Rakennukset kasvattavat osaltaan koulutuskaupungin ja yliopiston mainetta ja sen myötä koulutusvientiä – sekä Suomen sisällä että kansainvälisessä mittakaavassa.

Mediatilaisuudessa kiiteltiin puolin ja toisin jo meneillään olevaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä, ja samalla visioitiin ahkerasti tulevaa. Jukka Mönkkönen sanoi, että vaikka kilpailu opiskelijoista on kovaa, on Itä-Suomen yliopisto tällä hetkellä hyvässä asemassa.

– Kun muualla vasta haikaillaan, meillä jo toimitaan.


Tulevan normaalikoulun arkkitehti Osmo Karttunen, hyvinvointijohtaja Riitta Huurinainen, rehtori Jukka Mönkkönen, johtava hallintopäällikkö Kari Korhonen, johtava rehtori Mikko Ripatti ja johtava rehtori Heikki Happonen kiittelivät keskinäistä yhteistyötään.
 
Teksti Nina Venhe
Kuvat Varpu Heiskanen