Takaisin

Suomen Sotahistoriallisen Seuran gradupalkinto Sebastian Schiavonelle

Suomen Sotahistoriallinen Seura palkitsi filosofian maisteri Sebastian Schiavonen tutkielman Palkkamiekat kirjeissä. Skotlantilaisten palkkasoturien näyttäytyminen Ruotsin kuninkaallisten ja aatelin kirjeissä 1570–1599 toisella palkinnolla 15. kertaa järjestetyssä valtakunnallisessa pro gradu -kilpailussa. Ensimmäisen palkinnon sai sotatieteiden maisteri, kapteeniluutnantti Mikael Tammisalo Maanpuolustuskorkeakoulusta. Palkinnot jaettiin Helsingissä 19. maaliskuuta.

Schiavone on tarttunut tutkielmassaan harvinaiseen ja vaativaan aiheeseen, joka erottuu sotahistorian tutkimuksen valtavirrasta. Palkitsemisperusteluissa Schiavonea kiitetään uusista näkökulmista ja tutkimusmenetelmistä, joiden avulla tunnetuista sotahistoriallisista tapahtumista saadaan uutta tietoa. Tutkimuksen lähdeaineistona olleita 1500-luvun alkuperäislähteitä on analysoitu nykyaikaisen diskurssianalyysin metodilla ja saatu niukkasanaisista lähteistä irti monipuolisia ja vivahteikkaita tulkintoja sekä niihin perustuvia johtopäätöksiä. Metodi sijoittaa Schiavonen tutkimuksen osaksi niin sanottua uutta sotahistoriaa, jossa pääpaino ei ole sodankäynnissä, vaan uusien näkökulmien etsimisessä ja löytämisessä.

Schiavonen gradu on luettavissa tästä linkistä