Takaisin

Suomen Lääketieteen Säätiön apurahat raskausajan mielenterveyden ja Alzheimer-biomarkkerien tutkijoille

LT, dosentti Soili Lehto ja LT Sanna-Kaisa Herukka Itä-Suomen yliopiston kliinisen lääketieteen yksiköstä ovat saaneet tutkimukseensa Suomen Lääketieteen Säätiön apurahan, 190 000 euroa kumpikin. Lehdon tutkimuskohteena on äidin raskausajan mielialan vaikutus syntyvän lapsen terveyteen, Herukka puolestaan tutkii Alzheimerin taudin biologisia merkkiaineita.

Raskausajan masennus voi vaikuttaa vauvaan

Soili Lehto selvittää tutkimuksessaan, miten äidin raskausajan mieliala heijastuu äidin ja syntyvän lapsen

aineenvaihduntaan.

Raskaudenaikainen masennus voi aiheuttaa pitkäaikaisia muutoksia lapsen terveyteen, oppimiseen ja käytökseen. Vaikutusmekanismeja ei kuitenkaan tunneta kunnolla. Soili Lehto aikoo selvittää, miten raskausajan psyykkinen terveydentila vaikuttaa äidin, vauvan ja istukan aineenvaihduntaan. Tutkijoiden käyttämä uusi menetelmä paljastaa aineenvaihdunnassa tapahtuvat muutokset laajasti.

– Meitä kiinnostavat fysiologiset tapahtumaketjut, jotka ovat seurausta esimerkiksi masennuksesta.

Lehdon tutkimus toteutuu osana Kuopion syntymäkohorttitutkimusta, johon kerätään 10 000 äiti-lapsiparia. Äitien psyykkistä hyvinvointia ja terveyttä seurataan raskauden alkuajasta lähtien sekä lapsen kehitystä täysi-ikäiseksi saakka.

Lehto johtaa yhtä Itä-Suomen yliopiston psykiatrian oppiaineen tutkimusryhmistä, Mind and Brain in the Systemic Context -ryhmää.

Selkäydinnesteen merkkiaineet tarkentavat muistisairauksien diagnostiikkaa

Sanna-Kaisa Herukka sai apurahan tutkimushankkeeseen, jossa tarkastellaan selkäydinnesteestä mitattavien merkkiaineiden käyttöä muistisairauksien diagnostiikassa retrospektiivisessä kohortissa. Tutkimus on monikeskustutkimus, johon osallistuvat Itä-Suomen yliopisto, Kuopion yliopistollinen sairaala, Oulun yliopistollinen sairaala, Mikkelin keskussairaala ja Pohjois-Kymen sairaala. Tutkimuksen odotetaan tuovan merkittävää lisätietoa Selkäydinnesteen biomarkkereiden käytettävyydestä Alzheimerin taudin diagnostiikassa, mahdollisista virhelähteistä ja tarjota uutta tietoa, jolla biomarkkereiden käytettävyyttä voidaan parantaa.

Herukan tutkimusryhmä on osa Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan neurologian tutkimuskokonaisuutta.

Lisätietoja:

Soili Lehto, soili.lehto (a) kuh.fi, p. 0447172971

Sanna-Kaisa Herukka, sanna-kaisa.herukka (a) uef.fi, p. 040 548 6247

Mind and Brain in the Systemic Context -tutkimusryhmä

Alzheimermarkkeritutkimuspalvelut

Tiedot kaikista apurahojen saajista löytyvät osoitteesta www.laaketieteensaatio.fi.

Suomen Lääketieteen Säätiö on perustettu vuonna 1960. Säätiö on kasvanut yksityishenkilöiden ja elinkeinoelämän tekemien lahjoitusten avulla erääksi merkittävimmistä lääketieteellisen tutkimuksen tukijoista Suomessa.