Takaisin

Suomen Akatemian rahoitusta Itä-Suomen Biopankille

Suomen Akatemia tukee Itä-Suomen Biopankin kehittämistä. Hankkeessa edistetään laajojen kudosnäytekokoelmien hyödyntämistä terveystieteellisessä tutkimuksessa digitalisoinnin myötä.

Itä-Suomen Biopankin saama rahoitus on 194 350 euroa vuodelle 2016. Hanke on osa Kansallisen huipputason digitaalisen biopankki-infrastruktuurin kehitystyötä. Yksilöllisen lääketieteen kehittämisen kannalta on olennaista, että käytettävissä on laajoja, korkealaatuisia näytekokoelmia ja niihin liittyvää tietoa sekä parhaat työkalut niiden analysointiin. Akatemian rahoitusta haettiin yhdessä Oulun Borealis biopankin kanssa.

Patologian arkistot ovat sairaalabiopankkien tärkeitä näyteaineistoja. Hankkeen tavoitteena on edistää erityisesti niiden hyödyntämistä edesauttamalla uusien sovellusten kuten kudosmikrosiru-teknologian käyttöönottamista. Rahoituksella hankittava laitteisto tehostaa kudosnäytteiden analysointia esimerkiksi syöpätutkimusten yhteydessä.

Biopankkitoiminnan tavoitteena on korkealaatuisten näytteiden saattaminen tutkimus- ja kehitystoiminnan ja siten hoidon perustaksi. Lääketieteen kehittyessä myös terveydenhuollon tarpeet muuttuvat. Sairauksien ehkäisy, aikaisempaa varhaisempi diagnostiikka ja räätälöity hoito ovat kaikkien etu. Biopankin toiminta perustuu vapaaehtoiseen näytteen luovutukseen.

Itä-Suomen Biopankin ovat perustaneet Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirit, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä sekä Itä-Suomen yliopisto. Biopankkitoiminta tukee terveydenhuoltoa ja on hyödyksi sekä näytteiden antajille että tutkijoille. Itä-Suomen Biopankin näytteiden kerääminen aloitetaan vuoden 2016 aikana. 

Lisätietoja:

Apulaisprofessori Arto Mannermaa, Itä-Suomen Biopankin tutkimuspäällikkö, p. 040 355 2752, arto.mannermaa(at)uef.fi

Professori Veli-Matti Kosma, Itä-Suomen Biopankin johtaja, p. 0500 675 780, veli-matti.kosma(at)uef.fi