Takaisin

Suomen Akatemian rahoitusta biotieteiden ja ympäristön tutkimukseen

Suomen Akatemian biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksia biotieteiden ja ympäristön tutkimukseen. Itä-Suomen yliopistossa rahoituksen sai kaksi tutkimushanketta ja yksi tutkijatohtori.

Tutkimushankkeista rahoituksen saivat professori Heli Peltolan hanke Boreaalisten metsien monitavoitteinen hoito muuttuvassa ilmastossa: eri tavoitteiden yhteensovittamisen haasteet ja mahdollisuudet (499 896 euroa) ja professori Matti Vornasen hanke Lämpötilasta johtuva sähköisen ärtyvyyden tuhoutuminen: hypoteesin testaus (573 486 euroa).

Akatemiahankkeissa rahoituspäätöksen tärkein peruste on tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu, joka arvioidaan kansainvälisellä vertaisarvioinnilla. Hakemusten on oltava tiedettä uudistavia avauksia, joilla on vahva yhteiskunnallinen vaikuttavuuspotentiaali, tavoitteena tasa-arvon edistäminen ja tutkijauraltaan nuorten ja lupaavien hankehakijoiden tukeminen.

Tutkijatohtorin rahoituksen sai Ville Paakinaho tutkimusaiheellaan Transkriptiotekijöiden dynaamiset muutokset kromatiini sitoutumisen ja transkription aktiivisuuden uudelleenohjelmoinnissa (247 806 euroa).

Paakinahon tutkimuksessa pyritään selvittämään, kuinka transkriptiotekijäproteiinit toimivat yhdessä, ja miten niiden toiminta muuttuu sairaustiloissa.

– Tuloksistani saatava uusi tieto tulee lisäämään ymmärrystä, kuinka proteiinit työskentelevät yhdessä, ja tarjoaa pidemmällä aikavälillä työkaluja uudentyyppisten lääkkeiden ja hoitojen kehitykseen. Tutkimus tulee käyttämään sekä koko perimän laajuisia genomiikan menetelmiä, että elävien solujen korkean resoluution kuvantamistekniikoita, Paakinaho kertoo.

– Lisäksi osa tutkimuksesta tullaan suorittamaan Yhdysvaltojen kansallisessa syöpäinstituutissa (National Cancer Institute), joka on osa liittovaltion terveysviranomaisia (National Institutes of Health).

Tutkijatohtorin tehtävässä rahoituskriteereitä ovat tutkimussuunnitelman tieteellisen laadun lisäksi muun muassa hakijan pätevyys, mahdollisuus itsenäistyä projektin aikana ja riittävän pitkäaikainen kansainvälinen liikkuvuus. Tutkijatohtoreilta edellytetään kiinteää yhteyttä suomalaiseen tutkimusyhteisöön, jotta rahoitus palvelee suomalaista tutkimusta ja yhteiskuntaa.

Lisätietoja:

Professori Heli Peltola, p. 040 588 0005, heli.peltola@uef.fi
Professori Matti Vornanen, p. 050 442 4478, matti.vornanen@uef.fi
Tutkijatohtori Ville Paakinaho, p. 050 512 8721, ville.paakinaho@uef.fi