Takaisin

Suomen Akatemian rahoituksia kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimukseen

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen viidelle Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeelle. Toimikunta valitsi rahoitettavaksi yhteensä 53 akatemiahanketta, joita rahoitetaan noin 24,4 miljoonalla eurolla.

Itä-Suomen yliopistosta rahoituksen saivat professori Ilpo Helén tutkimusaiheella Dataohjautuvaa yhteiskuntaa tekemässä (479 970 euroa), professori Eeva Jokinen tutkimusaiheella Lean-tuotantomalli julkisissa palveluissa: työn ja sukupuolen uudet muodostelmat biokapitalismissa (LeanWork) (480 000 euroa), professori Marjatta Palander tutkimusaiheella Muutto ja kielellinen eriytyminen: Karjala Tverissä ja Suomessa (KATVE) (473 080 euroa), professori Sari Rissanen tutkimusaiheella Työikäisenä muistisairauteen sairastuneet - mielen hyvinvoinnin, oikeusturvan ja työkyvyn näkökulmat (160 000 euroa) sekä yliopistotutkija Päivi Siivonen tutkimusaiheella Korkeakoulusta valmistuneiden työllistettävyys ja sosiaalinen positioituminen työmarkkinoille / Konsortio: HighEmploy (279 692 euroa).  

Rahoitusta myönnettiin laaja-alaisesti kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tieteenaloille. Tieteen ja tutkimuksen avoimuusperiaatteen mukaisesti tutkimuksen tuottamat ja hyödyntämät julkaisut, tiedot ja aineistot sekä niiden metatiedot ja käytetyt menetelmät talletetaan helposti saataville jatkokäyttöä varten.

Toimikunta korosti valinnoissaan kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä, tieteidenvälisyyttä, eettisesti kestävää tutkimusta, tieteellisten läpimurtojen syntymistä sekä uusia monitieteisiä tutkimusaiheita ja lähestymistapoja.