Takaisin

Suomen Akatemialta merkittävää rahoitusta grafeenin synteesiteknologian, Li-ioniakkujen ja ilmakehän tutkimukseen

Itä-Suomen yliopiston pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratorio ympäristö- ja biotieteiden laitokselta on saanut merkittävää rahoitusta Suomen Akatemialta.

Dosentti, filosofian tohtori Anna Lähteelle on myönnetty akatemiatutkijan rahoitus viideksi vuodeksi tutkimusaiheeseen Hiilen nanorakenteiden induktiosynteesi biomassoista ja niiden sovellukset. Projektin tavoitteena on kehittää induktiokuumennusmenetelmää, jonka avulla voidaan tuottaa biomassaan pohjautuvia korkealaatuisia hiilen nanorakenteita kuten grafeenia. Aihe kuuluu Aerosolit, ilmastonmuutos ja ihmisen terveys -tutkimusalueeseen, joka on Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen huipputason tutkimuksen strateginen painopistealue. Lisäksi aihe kuuluu Itä-Suomen yliopiston biotalousohjelmaan.

Grafeeni on yhden atomikerroksen paksuinen hiililevy, jonka ainutlaatuiset sähköiset, termiset, optiset ja mekaaniset ominaisuudet ovat herättäneet suurta kiinnostusta useita sovelluksia ajatellen. Grafeenin avulla voidaan tehostaa muun muassa energian tuotantoa ja varastointia sekä päästä lähemmäksi vähähiilistä yhteiskuntaa (esimerkiksi Li-ioni akut, sähköautot ja aurinkoenergia). Grafeenia voidaan valmistaa erilaisista lähtöaineista, ja tässä hankkeessa tutkitaan biopohjaisten aineiden käyttöä grafeenin valmistuksessa.

Myös tekniikan tohtori Kirill Murashko pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratoriosta on saanut tutkijatohtorirahoituksen aiheeseen Li-ion-akun kunnon ja kulumismekanismin määrittäminen sen tuottaman lämmön analyysin avulla. Hankkeen tavoitteena on parantaa Li-ioniakkujen turvallisuutta ja etsiä ratkaisuja, joiden avulla Li-ioniakkujen kuntoa voidaan helposti arvioida ja kehittää parempia materiaaleja akkuihin.

Lisäksi Suomen Akatemia myönsi tutkijatohtorin rahoituksen filosofian tohtori Siegfried Schobesbergerille sovelletun fysiikan laitoksen aerosolifysiikan tutkimusryhmän hankkeeseen Hapettuneet orgaaniset yhdisteet ilmakehässä: vuomittauksista muodostumismekanismeihin ja niiden tärkeys. Hankkeessa yhdistetään uusia havainnointitekniikoita ja käytetään niitä satojen hapettuneiden yhdisteiden vuomittauksiin Suomen boreaalisessa metsässä ja lauhkeassa metsässä Yhdysvalloissa. Mittauksia tehdään myös Kuopiossa Puijon tornilla.

Lisätietoja:

Anna Lähde, dosentti, pienhiukkas- ja aerosoliteknologian laboratorio, Itä-Suomen yliopisto, p. 040 3553805, anna.lahde(at)uef.fi, www.uef.fi/fine