Takaisin

Suomen Akatemialta 1,8 miljoonaa euroa tutkimusinfrastruktuurirahoitusta Itä-Suomen yliopistoon

Suomen Akatemia on myöntänyt Itä-Suomen yliopistoon yhteensä 1,8 miljoonaa euroa tutkimusinfrastruktuurirahoitusta FIRI 2019 -hausta. Suomen tiekartalla oleville infrastruktuureille suunnattua rahoitusta saivat akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala A.I. Virtanen -instituutista, professori Annele Virtanen sovelletun fysiikan laitokselta ja professori Juha Rouvinen kemian laitokselta. Uusiin, tiekartan ulkopuolisiin avauksiin suunnattua rahoitusta sai yliopistotutkija Christina Biasi ympäristö- ja biotieteiden laitokselta.

Suomen Akatemia rahoittaa kansallisesti merkittävien ja korkeatasoista tieteellistä tutkimusta edistävien tutkimusinfrastruktuurien hankkimista, perustamista ja olemassa olevien palvelujen vahvistamista ja laajentamista.  Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuuritoimikunta päätti FIRI 2019 -rahoituksista 9.12.2019 ja 21.1.2020. Tutkimusinfrastruktuurirahoitusta myönnettiin yhteensä 22 miljoonaa euroa.

Virtaselle myönnettiin 657 297 euron rahoitus osana ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen INAR RI/ ACTRIS-FI -konsortiota ja Ylä-Herttualalle 492 657 euron rahoitus Kansalliseen virusvektorilaboratorioon. Rouviselle myönnettiin 409 500 euron rahoitus osana rakennesolubiologian Instruct-Suomi-konsortiota ja Biasille 243 334 euron rahoitus osana pohjoisten maatalousmaiden ilmasto- ja ilmanlaadun vaikutuksia selvittävää INAR RI Agriculture -konsortiota.

Linkit rahoituspäätöksiin:

Suomen tiekartalla olevat infrastruktuurit, kv-jäsenyydet

Uudet avaukset, tiekartan ulkopuoliset 

Tutkijoiden yhteystiedot puhelinluettelosta