Takaisin

Suomalaisille sote-integraation tekijöille kansainvälistä vertailutietoa

Tunnetun kansainvälisen integraatiotoimijan, International Foundation for Integrated Care -järjestön, asiantuntijat vierailivat Suomessa viime syksynä. Vierailunsa aikana toimitusjohtaja Nick Goodwin, koulutusjohtaja Viktoria Stein ja liiketoiminnan johtaja Mirella Lingwood esittelivät suomalaisille päättäjille ja sote-ammattilaisille kansainvälistä vertailutietoa sote-integraatiosta.

Itä-Suomen yliopiston, Tampereen yliopiston ja kansainvälinen IFIC-säätiön järjestämän seminaarin esitysten tallenteita on mahdollisuus katsoa Itä-Suomen yliopiston Onnistu sote-integraatiossa -tutkimushankkeen sivuilta osoitteesta http://www.uef.fi/fi/web/onnistusoteintegraatiossa/seminaarit.

Suomalaislähtöisen Mirella Lingwoodin mukaan IFIC on sote-integraation kehittämisprojekteissa mukana ympäri maailma, samoin kuin erilaisissa integroidun hoidon tutkimusprojekteissa.

Suomalaisten toimijoiden kanssa IFIillä on kehitteillä joitakin koulutusprosesseja, esimerkiksi ’talvikoulu’ sote-integraatiosta. IFICin Summer School for Integrated Care on jokavuotinen koulutustapahtuma Oxfordissa. Suunnitelmissa on myös järjestää kansainvälinen ICIC-integraatioseminaari Suomessa vuonna 2020.

Lingwoodin mukaan IFIC halusi Suomen vierailunsa aikana saada käsitystä Suomessa käynnissä olevasta sosiaali- ja terveydenhuollon alaan liittyvästä uudistuksesta sekä siihen liittyvistä haasteista ja tarpeista. Samalla tarkoitus oli luoda yhteistyöverkostoja tulevaisuuden koulutus- ja kehittämisprojekteille ja yhteisille kansainvälisille alan konferensseille.

Vierailun aikana IFICiläiset kävivät vierailulla myös sosiaali- ja terveysministeriössä, joka vastaa Suomen tulevasta sote-uudistuksesta.

– Opimme paljon uudistuksen käytännön toteuttamisesta nimenomaan ministeriön näkökulmasta, kuten myös sote-uudistusprosessiin liittyvistä poliittisista haasteista. Odotamme innostuneena uusia tapaamisia, joissa on tarkoitus kehittää yhteistyötämme, kertoo Lingwood.

Yhteinen ymmärrys integraatiosta vaatii vielä työtä

Suurimpina yhteisinä ja globaaleina haasteina sote-integraatioissa Lingwood kollegoineen näkee alat ylittävän yhteistyön rakentamisen, mahdollisuuden jakaa tietoa ja erilaiset hallintomallit sekä taloudelliset resurssit. Lisäksi haasteita tuovat erilaiset näkemykset siitä, mitä integroitu hoito tai ihmislähtöinen hoito on. IFICiläiset haluavat tuoda myös esille sen tosiasian, että joillekin alueille, esimerkiksi maaseutualueille, uudistettu ja integroitu sosiaali- ja terveydenhoitomalli voi olla liian laaja kokonaisuus, jota ei pystytä toteuttamaan käytännössä.

Suomalaisen sote-uudistuksen yhtenä suurena haasteena IFICiläiset näkevät päättäjien puutteellisen käsityksen paikallis- tai maakuntatasolla tehtävästä työstä, esimerkiksi juuri uudistuksen käytännön toteuttamisesta. Uudistuksia siis tehdään ylhäältä alas. Paikallistasolta saattaa puuttua valmiuksia tehdä toivottuja uudistuksia. Lingwood peräänkuuluttaakin parempaa vuoropuhelua kuntien ja paikallishallintojen sekä keskushallinnon kesken, jotta paikalliset ammattilaiset ja asiantuntijat pääsisivät suunnittelemaan uudistusta heti alkuvaiheesta toimeenpanoon saakka.

– Olisi tärkeää jakaa niitä kokemuksia joita Suomessa on jo tehty ja hyödyntää niitä muissa integraatioprosesseissa, Lingwood korostaa.

Suunniteltuun valinnanvapauteen liittyy jännitteitä yksilönvapauden ja kuntien integroidun hoivan välillä. Tämä vaatii Lingwoodin mukaan lainsäädännöllistä uudistamista ja lateraalia ajattelua.

Mitä sitten eri maat voisivat oppia toistensa sote-reformeista? Lingwoodin mukaan oppia voi hakea ainakin siitä, miten luoda oikea ympäristö ja kuinka saada aikaan aika-intensiivistä pysyvyyttä. Hän korostaa, että kysymyksessä on pitkän aikavälin prosessi, joka vaatii jatkuvaa seurantaa ja yhteistä lähestymistapaa suunnittelussa ja tuotannossa.

Mitä ovat IFIC, ICA ja ICIC?

IFIC on voittoa tuottamaton, jäsenperustainen verkosto, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen eri alojen asiantuntijoita ja tutkijoita, joita yhdistää integroidun hoidon käytännöt ja hallinto. Tällä järjestö pyrkii edistämään sosiaali- ja terveydenhuollon tehokkuutta, myös käyttäjien kannalta. IFICin toimitusjohtaja on Nick Goodwin.

https://integratedcarefoundation.org/

ICA on IFICin koulutusjärjestö. Tukeakseen tieteellistä tutkimusta ja integroidun sosiaali- ja terveydenhuollon hyvien käytäntöjen implementointia, IFIC tuottaa useita korkealaatuisia, näyttöön perustuvia ja käytäntöön suuntautuvia opetusohjelmia ja koulutuksia Integrated Care Academy©:n kautta. ICAn johtajana toimii Viktoria Stein.

https://integratedcarefoundation.org/ific-integrated-care-academy

ICIC on jokavuotinen kansainvälinen integraatiokonferenssi. Vuonna 2018 se järjestetään Hollannissa, viehättävässä Utrechtin kaupungissa.

https://integratedcarefoundation.org/events/icic18-18th-international-conference-on-integrated-care-utrecht

Teksti: Eija Fabritius