Takaisin

Sukupuolentutkimuksen seuran gradupalkinto Aino Nevalaiselle

YTM Aino Nevalainen on saanut Sukupuolentutkimuksen seuran myöntämän gradupalkinnon sosiologian alan pro gradu -tutkielmalle Anteliaat ruskeaveriköt”, ”suloiset silkkipillut” ja ”vaaleat venukset”. Suomalaisen pornografian rodullistavat representaatiot.

Palkintoperusteluissa sanotaan, että tutkielma osoittaa, miten niin sanotun rodun kategoriaa tuotetaan, ylläpidetään ja uusinnetaan pornografian kontekstissa. Aineisto koostuu kolmesta Ratto-lehden 2010-luvulla ilmestyneestä numerosta, jotka on laadittu teemanaan tietty rodullistettu ryhmä.

Nevalaisen feminististä, antirasistista ja intersektionaalista analyysiä kiitetään palkintoperusteluissa oivaltavaksi ja hyvin teoriaan ankkuroiduksi. Työ on sujuvasti kirjoitettu ja tulkinnat vakuuttavia. Myös Nevalaisen omaperäistä ääntä ja laajaa lukeneisuutta niin kotimaisen kuin englanninkielisenkin feministisen kirjallisuuden saralla kiitellään.

Gradupalkinnon saajan valitsi yhdeksän ehdokkaan joukosta emeritaprofessori Harriet Silius. Sukupuolentutkimuksen seura myöntää vuosittain palkinnon ansioituneelle nais- ja sukupuolentutkimukseen liittyvälle pro gradu -tutkielmalle.

Sukupuolentutkimuksen seuran  tiedote