Takaisin

Sote-alojen opiskelijat syventyvät ammattien väliseen yhteistyöhön simulaation keinoin

Itä-Suomen yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu järjestävät opintojakson, jolla eri sote-alojen opiskelijat oppivat yhdessä simulaatiomenetelmän keinoin. Opintojakso on osa fysioterapeutti-, lääkäri- ja sosiaalityöopiskelijoiden opintoja. Tavoitteena on, että eri alojen opiskelijat oppisivat yhdessä arvioimaan kuntoutujan toimintakykyä sekä laatimaan kuntoutussuunnitelman kuntoutujakeskeisesti jakamalla tietojaan ja taitojaan. Jaksolla opiskellaan myös kuntoutujan tavoitteita edistävää vuorovaikutusta.

Uusi opintojakso vastaa ajankohtaiseen tarpeeseen, sillä tarve sote-ammattialojen ammattien välisen opiskelun lisäämiseen tunnistetaan laajasti. Nykyisen hallituksen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa moniammatillinen tiimityö nähdään keinoksi parantaa palvelujen yhteentoimivuutta. Myös vuonna 2018 päättyneessä lääketieteen peruskoulutuksen kansallisessa arvioinnissa ammattien välisen opiskelun lisääminen nostettiin suomalaisen lääkärikoulutuksen keskeiseksi kehittämiskohteeksi.

Simulaatiota käytetään sote-alojen koulutuksessa monenlaisten taitojen harjoitteluun hätätilapotilaan hoidosta vuorovaikutustaitojen opiskeluun. Uudella opintojaksolla simulaatiokuntoutujana toimii näyttelijä, joka esittää perheenäitiä, jolla selkäkipuja ja pulmia arjenhallinnassa. Kuntoutus sopii teemana erinomaisesti ammattien väliseen opiskeluun, sillä sen suunnitteluun ja toteutukseen tarvitaan eri ammattilaisten osaamista. Simulaatiossa opittuja tietoja ja taitoja voidaan soveltaa myös muunlaisiin potilaisiin.

Tänä vuonna opintojaksolle osallistuu 20 fysioterapeuttiopiskelijaa, 25 lääkäriopiskelijaa ja 19 sosiaalityön opiskelijaa. Opintojakso toteutetaan ensimmäisen kerran marraskuussa 2019 pilotoimalla sitä hieman pienemmällä opiskelijajoukolla. Vuodesta 2020 alkaen tavoitteena on, että kaikki noin 150 lääkärikoulutusohjelman viimeisen vuosikurssin opiskelijaa osallistuvat ammattien väliseen opiskeluun.

Lisätietoja: yleislääketieteen kliininen opettaja Katri Salokangas, katri.salokangas(at)uef.fi, fysioterapian lehtori Anu Kinnunen, anu.kinnunen(at)savonia.fi ja sosiaalityön yliopistonlehtori Kaarina Mönkkönen kaarina.monkkonen(at)uef.fi.
 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Lääketieteen peruskoulutuksen kansallinen arvioiointi