Takaisin

Sosiaalipolitiikan päivillä Joensuussa pureudutaan konflikteihin 24.–25.10.

Valtakunnalliset Sosiaalipolitiikan päivät järjestetään 24.–25.10.2019 Joensuussa. Itä-Suomen yliopistossa pidettävän kaksipäiväisen konferenssin teemana on tänä vuonna konflikti. Päivien pääpuhujina ovat professori Helma Lutz Frankfurtin yliopistosta sekä tutkija Tero Toivanen BIOS-tutkimusyksiköstä.

Konferenssi kokoaa vuosittain yhteen laajan joukon alan tutkijoita, asiantuntijoita, opiskelijoita ja viranhaltijoita. Heidän lisäkseen kaikki ovat tervetulleita seuraamaan pääpuhujien puheenvuoroja, joita voi tulla maksuttomasti mukaan kuuntelemaan paikan päälle tai katsoa netistä suoratoistopalvelun kautta. Linkki suoratoistoon julkaistaan tapahtuman verkkosivuilla tämän viikon aikana.

Konfliktit ovat läsnä rakenteina, instituutioina ja käytäntöinä. Mediassa konfliktit esitetään yleensä sotina, väkivaltana, rasismina, vihapuheena ja mellakoina. ”Toisesta päästä” löytyvät arkikonfliktit vaikkapa siitä, kuka vie lapset hoitoon tai kenen vastuulla on hoivata ikääntynyttä läheistä. Ympäristön muutokset globaalilla ja paikallisella tasolla synnyttävät uusia jännitteitä ja konflikteja. Konfliktit ovat myös sidoksissa toisiinsa: talouden, ympäristön, tasa-arvon, muuttoliikkeiden ja sosiaaliturvan konfliktit kietoutuvat yhteen ylirajaisesti. Sosiaalipolitiikan päivien 2019 plenaarit käsittelevät konfliktia niin teoreettisena kuin jokapäiväiseen selviytymiseen liittyvänä kysymyksenä.

Avauspäivänä torstaina 24.10. on luvassa pääpuhujien keynote-puheenvuorot. Helma Lutz tarkastelee hoivaan liittyvää muuttoliikettä ilmiönä, jossa muuttoliikkeen, hoivan ja sukupuolen regiimit ovat yhteen kietoutuneet. Tero Toivanen analysoi puheenvuorossaan, millaisia sosiaalisia konflikteja ja ideologisia asetelmia kiristyvät ilmastotoimenpiteet voivat aiheuttaa tulevina vuosina. Pääpuhujien esitysten lisäksi torstaina kokoontuvat myös työryhmät, joissa konfliktiin liittyviä kysymyksiä käsitellään monesta eri näkökulmasta ja lähestymiskulmasta tarkasteltuna.

Perjantaina 25.10. ohjelma jatkuu työryhmien lisäksi pikkuplenaarin muodossa, jossa tutkijat Lotta Luhtala, Tarja Tanttu, Timo Aho sekä Kirsi Laurén esittelevät omia tutkimusaiheitaan hyödyntäen konfliktiteemaa. Päivät päättää Joensuun kaupunginteatterin Selviytyjät-esitys, jossa päästään keskustelumuotoisesti pohtimaan maahanmuuttajien asemaa ja kotoutumista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Ennen Sosiaalipolitikan päiviä järjestetään 23.10. Pre-seminaarimatka Sortavalaan ja samana päivänä myös VASTUU-seminaari väitöskirjatutkijoille.

Sosiaalipolitiikan päivien 2019 ohjelma: https://sosiaalipolitiikanpaivat.fi/aikataulu/

Lisätietoja:

Konferenssisihteeri Aleksi Laaksonen, aleksi.laaksonen(at)uef.fi, puh. 040 732 4194

Puheenjohtaja, professori Laura Assmuth, laura.assmuth(at)uef.fi puh. 050 442 1179

https://sosiaalipolitiikanpaivat.fi/