Takaisin

Sigrid Juséliuksen Säätiö, neljä ”Varttuneen tutkijan” tehtävää, lääketiede, hakuaika päättyy 16.10.

“Sigrid Jusélius varttunut tutkija”- tehtävät ovat 3-vuotisia ja tarkoitettu dosentille tai vastaavan pätevyyden saavuttaneelle itsenäiselle lääketieteen tutkijalle, jolla ei haetulle ajanjaksolle ole omaa tutkijan virkaa tai työsuhdetta.  Jaossa on neljä apurahaa suuruudeltaan 400 000 €, joka kattaa tutkijan henkilökohtaisten palkkakulujen lisäksi osin tutkimuskuluja. Apuraha maksetaan tutkijan työnantajalle, jonka kanssa tutkija solmii työsopimuksen. Tehtävien alkamisajankohta on arviolta toukokuu 2018 tai sopimuksen mukaan myöhemmin.

Tehtävää haetaan Säätiön sähköisen hakujärjestelmän kautta www.sigridjuselius.fi 16.10.2017 mennessä.

Hakemukseen on liitettävä CV (enintään 3 sivua), täydellinen julkaisuluettelo (ei abstrakteja) sekä 20 tärkeimmän julkaisun luettelo ja tutkimussuunnitelma (enintään 10 sivua liitteet mukaan lukien). Hakemuksesta tulee käydä ilmi, missä yliopistossa hakija aikoo tutkimuksensa toteuttaa, mikäli hänet valitaan tehtävään, sekä lääketieteellisen/terveystieteellisen tiedekunnan dekaanin sekä tarvittaessa myös kliinisen esimiehen vahvistus siitä, että tarvittavat tilat ja laitteet ovat hakijan käytettävissä. Hakemuksessa on lisäksi oltava hakijan sitoumus siitä, että tutkijankauden päätyttyä hän tekee Säätiölle selvityksen tutkimustuloksista ja tutkimuksen kuluista.

Lähempiä tietoja antaa säätiön lääketieteen asiantuntijalautakunnan sihteeri Caj Haglund, puh. (09) 4717 2427, sähköposti caj.haglund(at)hus.fi tai säätiön toimisto puh. 020 710 9082, sähköposti susanne.cronstedt(at)sigridjuselius.fi