Takaisin

Selvitys: Vaikuttavuuden talo on hyvä alusta sosiaalipalveluiden uusille TKI-avauksille

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla on ratkaiseva rooli uusien hoitokäytäntöjen ja teknologioiden asiakaslähtöisessä kehittämisessä. Tuoreessa selvityksessä Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talo -foorumi on nostettu yhdeksi esimerkiksi hyvästä TKI-toimintamallista SOTE-alalla. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan teettämässä selvityksessä Vaikuttavuuden talo nähdään hyvänä alustana sosiaalipalveluiden uusille TKI-avauksille.

– Tämä on hieno uutinen, sillä Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talo -konsepti lanseerattiin vasta hieman yli vuosi sitten. Taustalla on ollut iso ryhmä eri alojen edustajia sosiaali- ja terveysteiden, hallintotieteiden ja oikeustieteiden aloilta. On hienoa kuulua tähän joukkoon, koska olemme vasta kehittämässä ja juurruttamassa Vaikuttavuuden talon toimintaa. Tämä antaa hyviä suuntaviivoja, mihin toimintaamme lähdemme kehittämään, tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas Itä-Suomen yliopistosta sanoo.

Vaikuttavuuden talo on hyvinvointiin ja terveyteen liittyvä vaikuttavuuden tutkimuksen ja koulutuksen monitieteinen virtuaalinen yhteistyöverkosto, jota koordinoidaan Itä-Suomen yliopistosta. Keskiviikkona julkaistussa selvityksessä korostetaan Vaikuttavuuden talon roolia erityisesti sosiaalialan vaikuttavuuden tutkimuksessa. Vaikuttavuuden talon vahvuudeksi nähdään sen olemassa olevat rakenteet monitieteisyydelle, koulutukselle ja kansainvälisyydelle. Toiminnan vakiintumisen ja vahvistamisen myötä sen on mahdollista luoda kansainvälisten esimerkkien mukaisesti standardoitu toimintamalli sosiaalipalvelujen vaikuttavuuden mittaamisen ympärille.

Vaikuttavuuden talon tavoitteena on edistää vaikuttavuuteen liittyvää tutkimus- ja koulutustoimintaa ja yhteistyötä alan kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa sekä koota tutkimuksellista tietoa hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien palvelujen kehittämisen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota koskevan päätöksenteon tueksi. Vaikuttavuuden talon ohjausryhmässä on edustajia yliopiston tiedekunnista, lähialueen kunnista ja kuntayhtymistä, sosiaalialan osaamiskeskuksista sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

TKI-toiminnan selvityshanke käynnistyi edellisen hallituksen sote-uudistuksen aikana. Tarkoituksena oli kuvata maakuntien TKI-toiminnan järjestäytyminen ja rakenne. Selvitys nostaa esiin konkreettisia esimerkkejä muun muassa TKI-toiminnan strategisesta laaja-alaisuudesta, sidosryhmien osallistamisesta, tulosten levittämisestä sekä hankerahoituksen tarjoamista kaupallistamismahdollisuuksista.

Lisätietoja:

Tomi Mäki-Opas, tutkimusjohtaja, puh. 050 323 4020, tomi.maki-opas(at)uef.fi

Janne Martikainen, professori, puh. 040 355 2600, janne.martikainen(at)uef.fi

Linkki selvitykseen

Valtioneuvoston tiedote

Lisätietoja Vaikuttavuuden talosta:

www.uef.fi/fi/web/uef-vaikuttavuuden-talo