Takaisin

Säätiö Gustaf B. Thordénin Karjalan Lahjarahasto, hakuaika päättyy 30.11.

Vuonna 1941 perustettu Säätiö Gustaf B. Thordénin Karjalan Lahjarahasto tukee Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen opiskelijoita myöntämällä vuosittain 1–2 apurahaa. Vuosittainen päätettävä apuraha on suuruudeltaan 15 000 euroa.

Itä-Suomen yliopisto julistaa haettavaksi apurahan Pohjois-Karjalasta kotoisin olevalle opiskelijalle tutkimustyön tekemistä tai tohtorin tutkinnon suorittamista varten. Tutkimusaiheena tai suoritettavana tutkintona kysymykseen tulevat Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen kaikki tieteenalat. Apurahaa voivat hakea Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella jatko-opintoja suorittavat. Apurahan saajan edellytetään ainakin osittain tekevän tutkimusta päätoimisesti.

Vapaamuotoiset hakemukset työ- ja tutkimussuunnitelmineen sekä mahdollisine lausuntoineen pyydetään toimittamaan torstaihin 30.11.2017 mennessä Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen kirjaamoon, kirjaamo@uef.fi tai osoitteella PL 111, 80101 Joensuu.

Ehdotuksen apurahan saajista tekee Itä-Suomen yliopisto ja stipendinsaajista päättää Säätiö Gustaf B. Thordénin Karjalan Lahjarahaston hallitus tammikuussa 2018.

 

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa säätiön asiamies Arto Pohjamo, arto.pohjamo@kolumbus.fi, puhelin 0400 448 035.