Takaisin

Runsaskolesterolisen ruoan tai kananmunien syönti ei lisää muistisairauksien riskiä

Juuri julkaistun Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan kohtuullisen runsas kolesterolin saanti ruokavaliosta tai yhden kananmunan syönti päivässä ei ollut yhteydessä suurentuneeseen dementian tai Alzheimerin taudin riskiin. Yhteyttä ei havaittu myöskään niillä tutkittavilla, joilla oli perimässään elimistön kolesteroliaineenvaihduntaan vaikuttava ja muistisairauksien riskiä lisäävä APOE4-tyyppi, joka on Suomessa yleinen. Tulokset julkaistiin arvostetussa American Journal of Clinical Nutrition -tiedelehdessä.

Korkea veren kolesterolipitoisuus on yhdistetty sydän- ja verisuonitautien lisäksi myös suurempaan muistisairauksien riskiin. Ruokavalion kolesteroli vaikuttaa suurimmalla osalla väestöä kuitenkin vain vähän veren kolesterolipitoisuuteen, ja monissa ravitsemussuosituksissa ympäri maailmaa ravinnon kolesterolin saantirajoituksista ollaankin luovuttu. Sen sijaan henkilöillä, joilla on perimässään niin sanottu apolipoproteiini E:n tyyppi 4, ruokavalion kolesteroli vaikuttaa veren kolesterolipitoisuuteen enemmän kuin muilla. Suomessa tätä perinnöllistä APOE4-tyyppiä esiintyy poikkeuksellisen paljon, noin kolmasosalla väestöä. APOE4-tyyppi on sekä sydän- ja verisuonitautien että muistisairauksien riskitekijä. Aiemmin ei ole kuitenkaan ollut tutkimustietoa siitä, miten runsas kolesterolin saanti ruokavaliosta vaikuttaa muistihäiriöiden riskiin näillä henkilöillä.

Itä-Suomen yliopistossa toteutetun Sepelvaltimotaudin vaaratekijät-tutkimuksen (engl. Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study, KIHD) alussa vuosina 1984–1989 ravitsemustottumukset selvitettiin 2497 mieheltä, joiden ikä oli 42–60 vuotta ja joilla ei ollut diagnosoitua muistisairautta. Tutkimuksen 22 vuoden seurannan aikana 337 miehellä todettiin muistisairaus, joista 266 oli Alzheimerin tautitapauksia. APOE4-tyyppi oli 32,5 prosentilla tutkittavista.

Tutkimuksessa havaittiin, että runsas kolesterolin saanti ruokavaliosta ei ollut yhteydessä dementian tai Alzheimerin taudin riskiin koko tutkimusaineistossa eikä miehillä, joilla oli APOE4-tyyppi. Myöskään ravinnon merkittävän kolesterolin lähteen, kananmunien, syönti ei ollut yhteydessä riskiin. Sen sijaan kananmunien syönti oli yhteydessä parempaan tulokseen tietyissä tiedollista suorituskykyä mittaavissa testeissä.

Tulosten perusteella runsaasti kolesterolia sisältävä ruokavalio tai runsas kananmunien syönti ei näyttäisi lisäävän muistisairauksien riskiä edes niillä henkilöillä, joilla perinnöllisen alttiuden vuoksi ravinnon kolesteroli vaikuttaa enemmän veren kolesterolipitoisuuteen kuin muilla. Tutkimuksen ylimpään vertailuryhmään kuuluvat saivat ruoasta kolesterolia keskimäärin 520 mg vuorokaudessa ja söivät keskimäärin yhden kananmunan päivässä, joten tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää niitä suurempiin saanti- ja käyttömääriin.

Lisätietoja:

Jyrki Virtanen, FT, ravitsemusepidemiologian dosentti, Itä-Suomen yliopisto, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Kuopio, p. 02944 54542, jyrki.virtanen@uef.fi

Association of dietary cholesterol and egg intakes with risk of incident dementia or Alzheimer’s disease: The Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study. Maija P.T. Ylilauri, Sari Voutilainen, Eija Lönnroos, Jaakko Mursu, Heli E.K. Virtanen, Timo T. Koskinen, Jukka T. Salonen, Tomi-Pekka Tuomainen, Jyrki K. Virtanen. American Journal of Clinical Nutrition; julkaistu internetissä 4.1.2017. doi: 10.3945/ajcn.116.146753

http://ajcn.nutrition.org/content/early/2017/01/04/ajcn.116.146753.abstract?papetoc