Takaisin

Risto Aikonen ortodoksisen teologian kattojärjestön puheenjohtajistoon

Ortodoksisen uskonnon pedagogiikan lehtori Risto Aikonen on kutsuttu maailmanlaajuisen ortodoksisen teologian kattojärjestön, The International Orthodox Theological Association, IOTAn, ortodoksisen kasvatuksen ryhmän toiseksi puheenjohtajaksi. Järjestö perustettiin viime vuoden helmikuussa, ja se pyrkii toimimaan kokoavana organisaationa ortodoksisen teologian eri osa-alueille.

Järjestö tarjoaa alustan tieteidenvälisen tieteellisen tiedon vaihdolle ja edesauttaa akateemista verkostoitumista ortodoksisen teologian alueella. Tällä hetkellä sen alaisuudessa toimii 25 ortodoksista elämää ja ajattelua edustavaa ryhmää, joissa toimii 150 ortodoksisen teologian oman alansa tunnustettua edustajaa yli 30 maasta. Organisaation perustaja ja puheenjohtaja on tohtori Paul L. Gavrilyuk St. Thomasin yliopistosta Minnesotasta. Järjestön kotipaikka on Yhdysvallat.

IOTAn tavoitteita ovat:
• Edesauttaa ortodoksisen perinteen kansainvälistä tieteellistä vaihtoa järjestämällä konferensseja ja tukemalla ryhmätutkimushankkeita.
• Toimia ortodoksisten oppilaitosten yhteistyökumppanina ympäri maailmaa edistääkseen niiden opetuksellista tehtävää ja uskon välittämistä.
• Olla mukana nykykulttuurissa ortodoksisen perinteen valossa.
• Osallistua ortodoksisen kirkon kasvuun ja uudistamiseen.
• Tukea pan-ortodoksista yhtenäisyyttä ja sovinnollisuutta.

Perinteisten teologisten oppituolien lisäksi tieteellisiä ryhmiä on muun muassa Kristillisyys ja Lähi-itä, Ortodoksisuus, politiikka ja kansainväliset suhteet, Ortodoksiset teologiset oppilaitokset, Uskonto ja tiede, Slaavilainen ortodoksisuus. Ortodoksinen kasvatus on myös yksi ryhmistä, jonka toisena puheenjohtajana toimii Risto Aikonen soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastosta.

IOTAn alaryhmien puheenjohtajisto kokoontuu vuoden 2019 konferenssin valmistelevaan- ja tutustumiskokoukseen Jerusalemissa 10.–11. tammikuuta.  Organisaation avajaiskonferenssi pidetään Iasissa Romaniassa 9.–12. tammikuuta 2019.

Lisätietoja: Risto Aikonen, p. 050 057 7896