Takaisin

Rajojen määrittely auttaa ymmärtämään yhteiskuntamme murrosta

– Rajat eivät ole vain viivoja kartalla, vaan jatkuvasti neuvoteltuja ja ylläpidettyjä rakennelmia ja käsitteitä. Lisäksi ne ovat tapoja, asenteita ja instituutioita, joilla tehdään ja ylläpidetään eroja “meidän ja muiden” välillä, tiivistää tutkija Jussi Laine juuri ilmestyneen Borderscaping: Imaginations and Practices of Border Making -teoksen ajatuksia.

Neuvostoliiton hajoaminen, rajat ylittävät globaalit taloudelliset heilahdukset ja kansainväliseen terrorismiin liittyvät turvallisuushaasteet ovat viime vuosina laajentaneet rajoja koskevaa tutkimuskeskustelua uusille aloille ja luoneet tarvetta tarkentaa raja- ja raja-aluetutkimusta valtion rajoja käsittelevän tutkimuksen ulkopuolelle.

Kirja onkin ajankohtainen katsaus rajoihin, jotka voivat merkitä varsin eri asioita eri toimijoille – riippuen näkökulmasta.

– Esimerkiksi tämän hetkinen tilanne rajapyykkinä toimivalla Välimerellä on tästä hyvä esimerkki. Satoja ihmisiä hukkuu siihen samaan Välimereen, jonka rannoille meiltä lennetään ottamaan aurinkoa. On tapauksia, jolloin rannalta on saatu raivattua hukkuneiden pakolaisten ruumiit pois juuri ennen kuin turistit saapuvat paikalle.

Kirja auttaa osaltaan ymmärtämään paremmin meneillään olevia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja murrosta. Sen mukaan rajat on ymmärrettävä monitahoisina ja -ulotteisina ilmiöinä, jotka muuttuvat dynaamisesti niin ajassa kuin paikassa.

– Tällä kirjalla ja Borderscape-konseptilla pyrimme haastamaan itsestään selvinä pidettyjä asioita ja käytäntöjä. Rajat ovat suhteellisia, liikkuvia ja haastettuja tiloja, joita löytyy joka puolelta.

Kirjassa pohditaan myös, kenellä on oikeus rajan tekoon ja mitä tarkoitusta varten.

Jussi Laine toimii Itä-Suomen yliopistossa tutkijana ja EUBORDERSCAPES-hankkeen projektipäällikkönä. Laine on myös kansainvälisen rajatutkimusjärjestön, Association for Borderlands Studiesin, toiminnan- ja taloudenjohtaja. Itä-Suomen yliopistossa rajoihin keskittyvä monitieteinen tutkimus on yksi kansainvälisen huippututkimuksen alueista.

Chiara Brambilla, Jussi Laine, James W. Scott ja Gianluca Bocchi: Borderscaping: Imaginations and Practices of Border Making, Ashgate 2015, http://www.ashgate.com/isbn/9781472451460

Lisätietoja:
Jussi Laine, jussi.laine(at)uef.fi, p. 050 433 8252