Takaisin

Rahoitusta opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisavustuksia opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin, joista Itä-Suomen yliopisto sai koordinoitavakseen kolme hanketta. Lisäksi UEF on mukana useassa hankkeessa merkittävänä partnerina.

Itä-Suomen yliopiston koordinoimat hankkeet saivat rahoitusta seuraavasti:
Tutkimusperustainen vaativaan erityiseen tukeen liittyvän osaamisen vahvistaminen opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa, 600 000 euroa, professori Eija Kärnä ja yliopistonlehtori Aino Äikäs (erityispedagogiikka).

21. luvun taidot, monilukutaito ja katsomusaineiden opettajankoulutuksen kehittäminen, 300 000 euroa, professori Martin Ubani, (uskonnonpedagogiikka).

Suuntaa LukiOpolulle!, 300 000 euroa, yliopistonlehtori Anne-Mari Souto, yliopistonlehtori Leena Penttinen, yliopistotutkija Kristiina Lappalainen ja yliopisto-opettaja Katariina Waltzer (erityispedagogiikka ja ohjauksen koulutus).