Takaisin

Rahoitusta katsomusaineenopettajakoulutuksen kehittämiseen

Muuttuva yhteiskuntamme asettaa haasteita ja muutospaineita myös kouluille. Oppilailta ja opettajilta vaaditaan kriittistä ja luovaa ajattelua sekä yhteistyön ja vuorovaikutuksen huomioimista opetuksessa. Monilukutaito liitetään usein median ja teknologian lukutaitoon, mutta myös uskontolukutaito on tärkeä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt osana hallituksen kärkihanketta Itä-Suomen yliopiston johtamalle hankkeelle 21. vuosisadan taidot, monilukutaito ja katsomusaineiden opettajankoulutus 300 000 euron rahoituksen. Hankkeessa tutkitaan katsomusaineenopettajakoulutusta. Tutkimustulosten perusteella on tarkoitus kehittää opettajankoulutusta vastaamaan moninaisia, ajan kuluessa yhteiskunnassa muuttuneita tarpeita.

– Katsomusaineenopettajan pätevyyttä on tärkeä tutkia, koska sen kautta voidaan kehittää koulutuksen sisältöjä vastaamaan nykyisiä ja tulevia tarpeita, tiivistää hankkeen johtaja, uskonnonpedagogiikan professori Martin Ubani.

Hankkeessa tehdään verkostoyhteistyötä, jossa kartoitetaan eri osapuolten näkökulmia ja kehittämistarpeita. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa rehtorit, opettajat, opiskelijat, täydennyskouluttajat, kunnat, kaupungit, elinkeinoelämän edustajat ja aluehallintovirastot. Lisäksi hankkeessa toimii kansainvälinen arviointiryhmä, joissa on tutkijoita esimerkiksi Ruotsista, Saksasta ja Isosta-Britanniasta.

Hanke on tutkimusperustainen. Tutkimusta tehdään kyselylomakkeiden, haastatteluiden, havainnoinnin, arvioinnin ja palautteiden muodossa. Esimerkiksi uskonnonopettajaopiskelijoilta kerätään koulutuksen eri vaiheissa kyselylomakkeilla ja haastatteluilla tietoa. Hankkeen aikana järjestetään yhteisiä, julkisia tilaisuuksia, muun muassa seminaareja, joissa pohditaan ja ideoidaan yhdessä opettajankoulutusta ja siihen liittyviä tarpeita.

– Hankkeelle on avattu omat kotisivut, joista löytyy lisätietoja ja blogi. Sosiaalisessa mediassa muun muassa Twitter, Facebook ja Instagram ovat käytössä.

Kolmivuotinen hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Siellä hankkeesta vastaa professori Arto Kallioniemi.

Lisätietoja:
Hankkeen blogi: https://blogs.uef.fi/21skillsreteachedu/
Professori Martin Ubani, martin.ubani(at)uef.fi, p. 050 306 3231