Takaisin

Professori Heikki Kröger Suomen Akatemian hallitukseen

Valtioneuvosto nimitti keskiviikkona 20.6. Suomen Akatemian hallituksen ja tieteelliset toimikunnat toimikaudeksi 1.1.2019 – 31.12.2021. Professori Heikki Kröger Itä-Suomen yliopistosta valittiin hallituksen jäseneksi. Professori Ursula Schwab valittiin biotieteiden, terveyden ja ympäristöntutkimuksen toimikunnan puheenjohtajaksi ja professori Heli Peltola jäseneksi. Lisäksi professori Päivi Atjonen ja professori Juha Hämäläinen valittiin kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan jäseniksi.

Akatemian hallituksen puheenjohtajana toimii professori Johanna Myllyharju Oulun yliopistosta.

Hallituksen jäseniä ovat professori Martti Kauranen Tampereen teknillisestä yliopistosta, professori Heikki Kröger Itä-Suomen yliopistosta, professori Erika Löfström Helsingin yliopistosta, tutkimusjohtaja, professori Per Mickwitz Suomen ympäristökeskuksesta ja teknologiajohtaja, dosentti Marita Niemelä Neste Engineering Solutionsilta.

Akatemian hallitus päättää mm. Akatemian toiminta- ja taloussuunnitelmista, tieteellisten toimikuntien, strategisen tutkimuksen neuvoston ja tutkimusinfrastruktuurikomitean työn yhteensovittamisesta sekä tieteellisten toimikuntien tutkimusalojen edistämisestä.

Tieteellisten toimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet (1.1.2019-31.12.2021):

Biotieteiden, terveyden ja ympäristöntutkimuksen toimikunnan puheenjohtaja on professori Ursula Schwab Itä-Suomen yliopistosta. Jäseniä ovat tutkimusprofessori Juha Hiedanpää (Luonnonvarakeskus), professori Esa Korpi (Helsingin yliopisto), tutkimusprofessori Kristiina Kruus (VTT), professori Jussi Kukkonen (Jyväskylän yliopisto), professori Heli Peltola (Itä-Suomen yliopisto), professori Timo Peltomäki (Tampereen yliopisto), tutkimusprofessori Markus Perola (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), professori Mika Rämet (Oulun yliopisto), tutkimusjohtaja, professori Tiina Sarjakoski (Maanmittauslaitos), professori Maritta Välimäki (Turun yliopisto)

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan puheenjohtaja on professori Sami Pihlström Helsingin yliopistosta. Jäseniä ovat professori Päivi Atjonen (Itä-Suomen yliopisto), professori Kirsimarja Blomqvist (Lappeenrannan teknillinen yliopisto), professori Juha Hämäläinen (Itä-Suomen yliopisto), professori Patrik Jern (Åbo Akademi), professori Petri Karonen (Jyväskylän yliopisto), professori Erkki Karvonen (Oulun yliopisto), professori Petri Kuoppamäki (Aalto-yliopisto), professori Tuire Kuusi (Taideyliopisto), professori Päivi Lappalainen (Turun yliopisto) ja yliopistonlehtori Kia Lindroos (Jyväskylän yliopisto).

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan puheenjohtaja on professori Reko Leino Åbo Akademista. Jäseniä ovat professori Seppo Hassi (Vaasan yliopisto), professori Tanja Kallio (Aalto-yliopisto), professori Jorma Keskinen (Tampereen teknillinen yliopisto), johtaja Heidi Kuusniemi (Vaasan yliopisto), professori Raine Mäntysalo (Aalto-yliopisto), johtaja Leena Paavilainen (Luonnonvarakeskus), professori Petriina Paturi (Turun yliopisto), professori Petri Pellikka (Helsingin yliopisto) ja professori Minnamari Vippola (Tampereen teknillinen yliopisto).

Toimikuntien tehtävänä on myöntää rahoitusta tieteelliseen tutkimukseen ja tutkimusedellytysten kehittämiseen ja hyödyntämiseen sekä seurata rahoituksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.

Lisätietoja: tiedeasiainneuvos, ryhmän päällikkö Erja Heikkinen (OKM), puh. 02953 30101 ja opetusneuvos Eeva Kaunismaa (OKM), puh. 02953 30226

Itä-Suomen yliopiston asiantuntijoiden yhteystietohaku puhelinluettelosta