Takaisin

Pohjoiskarjalaiset haluavat 350 miljoonan investoinnit johtavaan metsämaakuntaan

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tiedote 16.12.2019

Pohjois-Karjalan uudessa metsäbiotalouden kasvupaketissa on kyse massiivisesta suunnitelmasta, jossa alan jopa 350 miljoonan investoinnit synnyttävät uusia työpaikkoja ja elinvoimaa metsien maakuntaan. Suunnitelman tähtäin on vuodessa 2023. Investointien taustalla ovat metsäosaamisen ainutlaatuinen keskittymä Pohjois-Karjalassa, alan vahva yritysklusteri ja mittavat luonnonvarat.

- Kasvupaketti on laaja maakunnallinen kokonaisuus, joka muodostuu kehittämis- ja investointitoimenpiteistä. Tavoittelemme kunnianhimoisten investointi- ja työpaikkalukujen lisäksi metsäbiotalouden kokonaisliikevaihdon 300 miljoonan euron kasvua. Nyt ollaan noin 2,2 miljardin tasolla, taustoittaa aluekehityspäällikkö Maarit Siitonen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.

- Metsäbiotalouden globaalit muutostrendit luovat tarpeita hyvin monimuotoisille investoinneille aina luonnontuotteista biojalosteisiin ja luontomatkailuun. Tavoiteltavista investoinneissa ilahduttavan suuri osuus liittyy korkean jalostusarvon tuotteisiin ja palveluihin. Olemme maakuntana hyvin kiinni muutoksen aallossa.

Kasvupaketin kärkinä ovat neljä teemaa:

1) Kansainvälinen huippututkimuskeskittymä
2) Investoinnit ja metsäbiotalouden jalostusarvon nostaminen
3) Ilmastokestävä metsätalous ja hiilineutraali maakunta
4) Infrastuktuuri ja saavutettavuus


Uuden Biohubin triossa kärkitoimijat

Metsäbiotalouden kärkitoimijat Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus (Luke) ja Euroopan metsäinstituutti (EFI) ovat juuri sopineet laaja-alaisen yhteistyön ja uudenlaisen kumppanuuden käynnistämisestä.

- Keskeisten toimijoiden yhteinen tahtotila on nyt vahva ja tavoitteena on entisestään nostaa Pohjois-Karjalan asemaa johtavana metsämaakuntana.  Metsäbiotalouden kysymykset ovat yhä monimutkaisempia ja ratkaisut vaativat monialaista yhteistyötä yli organisaatiorajojen, toteaa yliopiston akateeminen rehtori Harri Siiskonen.

- Pohjois-Karjalassa on vahvaa osaamista ilmastoviisaan ja resurssitehokkaan metsätalouden ja biotalouden toimiin.

Metsien kasvukyvystä, terveydestä ja monimuotoisuudesta huolehtiminen sekä kestävien hakkuiden ja puunkäytön turvaaminen ovat reunaehtoja kestävän metsätalouden kehitykselle, kiteyttää tutkimusylijohtaja Antti Asikainen Lukesta.

- Yhteistyötä tehdään mm. metsäbiotalouden markkinoiden ennakoinnissa, uusissa tuotteissa, rakennemuutoksessa sekä Venäjän ja Kiinan roolin tutkimisessa metsäbiotaloudessa. Puurakentamisen nostaminen uudelle tasolle kiinnostaa myös meitä kaikkia toimijoita, kertoo biotalousohjelman johtaja Pekka Leskinen EFI:stä.

 

Jo toinen pohjoiskarjalainen kasvupaketti

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton johdolla valmisteltiin maakunnan ensimmäinen biotalouden kasvupaketti vuonna 2015. Uusi hallitusohjelma "Osallistava ja osaava Suomi" valmistui kesällä 2019 ja siihen liittyen maakuntaliitto on valmistellut uuden kestävän metsäbiotalouden kasvupaketin.

- Osaamisen ja investointien lisäksi olemme tuoneet kasvupakettiin ilmastokestävyyden ja infrastruktuurin näkökulmat. Ilman näitä elementtejä ei kasvua synny. Tätä haluamme viestiä myös valtakunnan päätöksentekijöille, Maarit Siitonen kertoo.
- Haluamme osoittaa, että meillä on vastauksia hallitusohjelman toimeenpanoon ja olemme mielellämme merkittävässä roolissa mm. puurakentamisen ohjelmassa tai osaamisen viennissä uusille markkina-alueille.

 

Pohjois-Karjalaan on viimeisten vuosikymmenien aikana syntynyt ainutlaatuinen biotalouden osaamiskeskittymä Euroopassa. Alueella on metsäalan tutkimusorganisaatioiden rypäs ja yli 600 biotalouteen liittyvää asiantuntijaa. Kaikkiaan metsäbiotalouden alalla työskentelee 5 500 henkilöä.

Pohjois-Karjala on myös ainoa kaikki metsäalan koulutustasot kattava metsäopetuksen alue Suomessa. Maakunnassa on myös maailman johtava metsäkoneiden valmistuksen yritysklusteri.

Alueen ainutlaatuista profiloitumista tukevat muut vahvat vihreän kasvun osaamiskärjet, kuten ict, fotoniikka ja kemian materiaaliosaaminen.

 

Lisätietoja
Kasvupaketista:  Aluekehityspäällikkö Maarit Siitonen p. 0400 668 149, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Biohub-yhteistyöstä:

tutkimusylijohtaja Antti Asikainen p. 029 532 3250, Luonnonvarakeskus
biotalousohjelman johtaja Pekka Leskinen p. 050 337 2562, Euroopan Metsäinstituutti
akateeminen rehtori Harri Siiskonen p. 0400 577 453, Itä-Suomen yliopisto