Takaisin

Pohjois-Savon liitolta rahoitusta PROMIS-linjaston toimintaedellytysten parantamiseen

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt noin 100 000 euron EAKR-rahoituksen Itä-Suomen yliopiston hankkeelle, jonka tavoitteena on jatkuvatoimisen lääkevalmistus- ja kehitysinfrastruktuurin kehittäminen ja toimintaedellytysten parantaminen. JATKUPRO-hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 150 000 euroa.

Yliopiston farmasian laitoksella on ainutlaatuinen tutkimusinfrastruktuuri jatkuvatoimisen lääkevalmistuksen tutkimukseen, tuotekehitykseen ja opetukseen. JATKUPRO-hankkeessa hankitaan PROMIS-linjaston eli jatkuvatoimisen lääkevalmistuslinjaston monitorointiin ajanmukainen, lähi-infraspektoskopiaan perustuva NIR-laitteisto. Lisäksi on tarkoitus hankkia ohjelmisto, joka analysoi reaaliajassa linjaston ja prosessianalytiikan PAT-laitteiden tuottamaa dataa. Tavoitteena on hankkia myös prosessisimulaatio-ohjelmisto, jolla kyetään simuloimaan prosessissa tapahtuvia ilmiöitä ja sen perustella määrittelemään ja testaamaan erilaisia prosessiohjausmenetelmiä ja -järjestelmiä.

Lisätietoa:

Apulaisprofessori Ossi Korhonen, ossi.korhonen (a) uef.fi, p. 0400445598