Takaisin

Pohjois-Karjalan rahaston apurahoja Itä-Suomen yliopistoon

Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahasto jakoi 58. vuosijuhlassaan 19. toukokuuta apurahoja 896 000 euroa. Apurahojen pääpaino oli vuoden työskentelyapurahoissa, joita myönnettiin 23 (15 tieteen ja kahdeksan taiteen apurahaa). Hakemuksia tuli 462 kappaletta, mikä on hieman viime vuotta enemmän.

Apurahaa Itä-Suomen yliopistosta saivat:

FM Tuuli Ahonen audiovisuaalisten tekstien multimodaalisuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa

FM Anni Calcara Tim LaHayen ja Jerry B. Jenkinsin "Left Behind" -tuotteita ideologisena ja sosiaalisena ilmiönä käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa

KM Inka Hirvonen akateemisesti koulutettujen työllistettävyyttä käsittelevään väitöskirjatyöhön 12 000 euroa

FT Elina Hytönen-Ng äänimaisemia osana oppimisympäristöä käsittelevään tutkimukseen 7 000 euroa

FM Karoliina Hämäläinen suojelumetsien haapapuiden ja niiden kääpälajiston muutoksia käsittelevän väitöskirjatyön maastotöihin 3 000 euroa

FT Tuomas Järvenpää kristillisen hip hopin yhteiskunnallista roolia Suomessa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, 30 000 euroa

FM Tuomas Kervinen suomalaista lyriikkaa ja René Girardin ajattelua käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 8 000 euroa

FM Anna Laakkonen väitöskirjatyöhön liittyvään tutkimusmatkaan Petroskoihin 3 000 euroa

FT Anna Logrén, FT Heli Paulasto ja tanssitaiteilija Minnamaaria Hirvonen Encounters in Art III -seminaarin järjestämiseen 6 000 euroa

FM Lotta Luhtala vegaanilukijuuden metodia ja intersektionaalisia yhteyksiä vegaanifiktiossa käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa

TM Tuuli Lukkala ortodoksisen jumalanpalveluksen äänimaisemaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa

FM Merja Maukonen kaupunkiluonnon koettua merkitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa

TT Damaskinos Olkinuora kansainvälisen ortodoksisen teologisen konferenssin järjestämiseen 3 000 euroa

M.Sc. Nikolaos Papamatthaiakis puun käyttöä uusiutuvana energiana käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa

M.Sc. Marina Peris Llopis maisematason metsäpaloriskin sisällyttämistä metsäsuunnitteluun käsittelevään väitöskirjaan 24 000 euroa

YTM Ville Pöysä syrjäseudulla asuvien poikien kotipaikkasuhdetta käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa

FM Tomi Saleva virtausmekaniikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa

FM Toni Sarja venäjän kielen opiskelijoiden kielitaidon kehittymistä käsittelevään väitöskirjatyöhön 12 000 euroa

FT Tiina Seppä ja professori Pertti Anttonen kansainvälisen perinteentutkimuksen kesäkoulun 2020 järjestämiseen 4 000 euroa

FM Jaana Sorjonen syötävien hyönteisten rehujen kehittämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa

FM Sari Tillonen yhteiskuntatiedollisia tekstitaitoja lukiolaisten ja heidän opettajiensa näkökulmasta käsittelevään väitöskirjaan 24 000 euroa

FM Minna Turunen integraalioperaattoreita ja staattista suojausta rahoituksessa käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa

YTM Elli Vento sosiaalisen lomatoiminnan vaikutuksia vähävaraisen perheen hyvinvointiin käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa
 

Lisätietoja: https://skr.fi/rahastot/pohjois-karjalan-rahasto