Takaisin

Pirkanmaan Kulttuurirahasto, hakuaika päättyy 10.2.

PIRKANMAAN KULTTUURIRAHASTON APURAHAT HAETTAVINA 10.1.–10.2.2017 

 

Pirkanmaan Kulttuurirahasto myöntää vuonna 2017 apurahoina yhteensä 1 168 000 euroa taiteelliseen työskentelyyn, tieteellisiin jatko-opintoihin ja tutkimukseen sekä erilaisiin kulttuurihankkeisiin ja kotiseututyöhön.

 

Apurahaa voivat hakea pirkanmaalaiset tai Pirkanmaan hyväksi työtä tekevät yksityishenkilöt, työryhmät tai yhteisöt, yhteisöt lähinnä erilaisten tiede-, taide- ja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen.

 

Rahasto tukee mielellään oivaltavia ja korkeatasoisia hankkeita, nousevia ja uudistavia kykyjä sekä eri tavoin marginaaliin jääviä aloja ja tapahtumia ja lähikulttuuria. 

 

Yleisrahastosta voidaan myöntää apurahoja kaikille tieteen ja kulttuurielämän aloille, nimikkorahastosta lahjoittajan määrittelemille aloille.

 

Lasten ja nuorten kulttuurille on varattu vähintään 20 000 euroa. Maakunnan kulttuuria edistäviin tai muuten suurta rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin on varattu vähintään 40 000 euroa.

 

Matti ja Helvi Heikkilän rahasto tukee pälkäneläisiä

 

Jakovuorossa on muiden muassa Matti ja Helvi Heikkilän rahasto. Rahasto tukee pälkäneläisten nuorten opiskelua yliopistossa, korkeakouluissa ja ammattiin valmistavissa oppilaitoksissa tänä vuonna noin 34 000 eurolla.

 

Apuraha on tarkoitettu jatko- ja perustutkinto-opiskelijoille. Perustutkinto-opiskelijoille apurahaa voidaan myöntää lähinnä gradun tai lopputyön erityiskustannuksiin.

 

Hakemuksilla ja lausunnoilla sama aikataulu

 

Rahasto on tänä vuonna siirtynyt paperittomaan hakuun ja yhdenmukaistanut hakemusten ja lausuntojen aikataulun. Hakemus liitteineen lähetetään verkossa 10.2.2017 kello 16 mennessä, jolloin järjestelmä sulkeutuu.

 

Myös lausunnot jätetään verkossa viimeistään hakuajan päättyessä.

 

Apurahaneuvontaa järjestetään avoimin ovin rahaston toimistolla Ylöjärvellä 19.1.2017 kello 13–17.

 

Rahaston apurahoista päättää hoitokunta, joka edustaa monipuolisesti rahaston toiminta-alueen taiteen, tieteen, yhteiskunnan ja talouselämän asiantuntemusta.  Apurahat julkistetaan vuosijuhlassa 12.5.2017. 

 

Lisätietoja verkossa:

Apurahat ja painopisteet: http://skr.fi/fi/rahastot/pirkanmaan-rahasto/apurahat-ja-painopisteet

Nimikkorahastot: https://apurahat.skr.fi/nimikkorahastot?rahasto=pi

Hakuohjeet: http://skr.fi/hakuopas

 

Lisätietoja antavat myös

asiamies Silja Minkkinen-Poikolainen, p. 050 385 7610, kello 9.30–11.30

sihteeri Kati Vastamäki, p. 050 385 7601, kello 12.30–16

sähköposti: pirkanmaa@skr.fi

 

Pirkanmaan rahaston jakovuoroiset nimikkorahastot 2017

 

Aamulehden 100-vuotisrahasto jakaa n. 24 000 euroa.                                                                 

Tukee lehtialaa ja muuta viestintää sekä graafisen teollisuuden jatko-opintoja ja tutkimusta. Edistää myös muuta tutkimustyötä ja taiteen eri aloja maakunnassa.                

 

Kaisa Ahosen rahasto II jakaa n. 24 000 euroa.            

Edistää syöpä- ja sydäntautien tutkimusta.  

 

Matti ja Helvi Heikkilän rahasto jakaa n. 34 000 euroa.                                                                

Tukee pälkäneläisten nuorten opiskelua yliopistossa, korkeakouluissa ja ammattiin valmistavissa oppilaitoksissa.         

 

Yrjö ja Marjatta Juharin rahasto jakaa n. 24 000 euroa.                                          

Yleinen. Osalla apurahoista tuetaan lääketieteellistä, erityisesti syöpätautien tutkimusta. 

 

Aune ja Kalle Kaiharin rahasto jakaa n. 24 000 euroa.                       

Tukee taloudellis-hallinnollisten aineiden opintoja sekä alan tutkimusta Tampereen yliopistossa.           

 

Aili Luukkosen rahasto jakaa n. 24 000 euroa.              

Tukee naispuolisia kuvanveistäjiä, maalareita ja graafikkoja.                    

 

Marjatta Melkas-Rusasen ja Anneli Melkaksen rahasto jakaa n. 96 000 euroa.    

Tukee lääketieteen eri alojen ajankohtaista tutkimustyötä. 

 

Irmeli Näsäsen rahasto jakaa n. 48 000 euroa.                                   

Tukee suomalaisia Tampereen Konservatoriossa tai sieltä edelleen muussa oppilaitoksessa jatko-opintoja harjoittavia musiikinopiskelijoita. Voi tukea myös syöpätautien tutkimusta.                 

 

Elli ja Elvi Oksasen rahasto jakaa n. 132 000 euroa.     

Tukee sydän- ja verisuonitautien tutkimusta.                     

 

Pirkanmaan Sydäntutkimusrahasto jakaa n. 36 000 euroa.                                    

Tukee sydän- ja verisuonisairauksien ja näihin liittyvien tutkimusalojen tieteellistä tutkimusta, valistusta ja julkaisutoimintaa.                 

 

Aino Valvaalan rahasto jakaa n. 60 000 euroa.             

Tukee syöpätautien ja gerontologian tutkimustyötä.           

 

Lars Zilliacuksen rahasto jakaa n. 12 000 euroa.

Yleinen.