Takaisin

Parempia B-lausuntoja käänteisellä opetuksella

Lääketieteen opiskelijat laativat parempia B-lausuntoja lääkkeiden erityiskorvattavuudesta, kun lausuntojen tekoa opetettiin käänteisen oppimisen keinoin perinteisen luennon sijaan. Käänteiseen opetukseen osallistunut opiskelija laati 85 prosentin todennäköisyydellä onnistuneemman B-lausunnon kuin perinteiselle luennolle osallistunut, osoittaa tuore Itä-Suomen yliopiston tutkimus.

Lääkärikoulutuksen tulee antaa hyvät valmiudet myös lääkärintodistusten ja -lausuntojen laatimiseen. Niihin kuuluu B-lausunto lääkkeen erityiskorvattavuuden hakemiseksi Kelalta.

Koulutuksessa sovelletaan entistä enemmän opiskelijoita aktivoivia menetelmiä, kuten käänteistä opetusta, jossa opiskelijat valmistautuvat opetukseen itsenäisesti etukäteen esimerkiksi videomateriaalin avulla. Menetelmän tehoa lääkärinlausunto-opetuksessa ei ole aikaisemmin juuri tutkittu.

Tutkimuksessa vertailtiin perinteisen luento-opetuksen ja käänteisen opetuksen tuloksia lääketieteen opiskelijoiden B-lausunto-opetuksessa. Lääkärinlausuntojen laatimista opetettiin neljännen vuoden opiskelijoille osana laajempaa yleislääketieteen johdantokurssia. Vuonna 2015 opetus toteutettiin perinteisellä luennolla ja vuonna 2016 käänteisenä opetuksena, jossa opiskelijat saivat tutustua itsenäisesti videomateriaaliin. Molempina vuosina opiskelijat tekivät samasta annetusta aineistosta B-lausunnon esimerkkipotilaan diabeteslääkkeiden erityiskorvattavuudesta. Kummaltakin vuodelta valittiin tutkimukseen 40 opiskelijan satunnaisotos ja kaksi asiantuntijaa arvioi heidän laatimansa lausunnot pisteyttämällä eri osiot.

Tulokset julkaistiin BMC Medical Education -lehdessä.

Lisätietoja:

Kliininen opettaja Nina Tusa, Itä-Suomen yliopisto, nina.tusa (a) uef.fi, p. 0469220643

Tutkimusartikkeli:

Medical certificate education: controlled study between lectures and flipped classroom. Nina Tusa, Erkko Sointu, Helena Kastarinen, Teemu Valtonen, Anna Kaasinen, Laura Hirsto, Markku Saarelainen, Kati Mäkitalo, Pekka Mäntyselkä. BMC Medical Education 2018, 18:243. Published 24 October 2018. https://doi.org/10.1186/s12909-018-1351-7