Takaisin

Paljon palveluja tarvitsevat eksyvät, uupuvat ja turhautuvat palveluviidakossa

Paljon sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevat ihmiset eksyvät, uupuvat ja turhautuvat sekavassa palveluviidakossa, käy ilmi tuoreesta tutkimusjulkaisusta. Sen perusteella kukaan ei tunnu tietävän, mikä taho vastaa mistäkin asiasta ja kenen puoleen pitäisi kääntyä.

Kunnallisalan kehittämissäätiön juuri ilmestyneessä Paljon sote-palveluita tarvitset ihmiset keskiöön -julkaisussa esitellään Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen Onnistu sote-integraatiossa -hankkeen tuloksia. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä KASTE-rahoitteisen Parempi arki -kehittämishankkeen kanssa.

Tutkimuksen perusteella myös asiakkaita auttavat ammattilaiset ovat usein neuvottomia. Toisten työtä ei tunneta, eikä yhteistyölle ole sovittuja malleja. Kohtaamiset asiakkaiden ja toisten ammattilaisten kanssa ovat haastavia ja aiheuttavat ristiriitaisia ajatuksia ja tunnekuormaa, joka rasittaa kaikkia osapuolia. Johdon tehtävänä on huolehtia, että rajat eivät ole pyhiä, mutta paine oman yksikön suoriutumisesta johtaa usein osaoptimointiin, joka estää yhteistyötä.

Paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat ovat suunnitteilla olevan sote-uudistuksen keskeinen kohderyhmä. He tulevat hyötymään eniten palvelujen onnistuneesta integroinnista ja samalla syntyy myös mahdollisuus turhien kustannusten hallintaan.

– Palvelujen yhteensovittaminen vaatii paitsi selkeitä rakenteellisia ratkaisuja myös huomiota ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja ”soten tunneulottuvuuteen”, toteaa Onnistu sote-integraatiossa -tutkimushankkeen tutkija Anneli Hujala.

– Vaikeisiin elämäntilanteisiin liittyy tunnekuormaa, joka uuvuttaa kaikkia osapuolia. On hyvä muistaa, että ihmiset eivät sotessakaan ole pelkästään rationaalisia toimijoita.

Asiakkaiden ja sote-ammattilaisten ääntä kannattaa Hujalan mukaan kuunnella ajoissa. Sote-uudistuksen käytännön toimeenpanon toteuttavat lopulta kuntatason sote-ammattilaiset – samat ihmiset, jotka jo nytkin toimivat kentällä. Heidän asiantuntemustaan kannattaa hyödyntää.

Linkki julkaisuun

Kunnallisalan kehittämissäätiön tiedote

Lisätiedot: Anneli Hujala, anneli.hujala(at)uef.fi, puh. 040 774 1508, Johanna Lammintakanen, johanna.lammintakanen(at)uef.fi, puh. 040 355 2685