Takaisin

Pakkotoimien vähentäminen oikeuspsykiatrisessa hoidossa ei lisännyt sairaalaväkivaltaa

Väitös hoitotieteen alalta

Väittelijä: TtM Satu Tuovinen

Aika ja paikka: 2.2.2018 klo 12, Niuvanniemen sairaala, Vanha juhlasali, Niuvankuja 65, Kuopio

Sairaalaväkivalta ei lisääntynyt, vaikka eristämisen ja sitomisen käyttöä vähennettiin merkitsevästi aikuispotilaiden hoidossa oikeuspsykiatrisessa sairaalassa, osoitti terveystieteiden maisteri Satu Tuovisen väitöstutkimus. Tavallisin syy potilaan eristämiseen tai sitomiseen oli uhkaava tai jo ilmennyt väkivaltakäyttäytyminen. Hoidon aikaisen väkivaltakäyttäytymisen riski oli oikeuspsykiatriseen sairaalaan sairaanhoitopiireistä siirretyillä potilailla suurempi kuin muilla sairaalan potilasryhmillä eli syyntakeettomina rikoksesta tuomitsematta jätetyillä ja mielentilatutkimuspotilailla.

Suomalaisen psykiatrian historiassa potilaiden hoidon ja aseman kehittäminen on noussut esille noin 50 vuoden sykleissä. Viimeisimpänä pyrkimyksenä on tahdosta riippumattoman hoidon aikaisten pakkotoimien käytön vähentäminen kaikissa Suomen psykiatrisissa sairaaloissa. Vähentämistä on ohjannut vuonna 2009 julkaistu Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma.

Tuovisen väitöstutkimuksessa tarkasteltiin, pystytäänkö potilaiden sitomista ja eristämistä muista potilaista vähentämään siten, että sairaalaväkivalta ei lisäänny. Lisäksi tutkittiin sairaalaväkivallan syitä kolmen vuoden rekisteriaineistosta, pakkotoimien syitä neljän vuoden rekisteriaineistosta sekä niiden samanaikaista esiintymistä kuuden vuoden tilastoista. Tutkimus toteutettiin Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen ja lääketieteen laitoksen oikeuspsykiatrian yksikön yhteistyönä valtion oikeuspsykiatrisessa sairaalassa.

Tutkimus osoitti, että potilaisiin kohdistuvia pakkotoimia voidaan vähentää turvallisesti, kun se toteutetaan menetelmällä, jossa keskitytään potilasnäkökulman esiin nostamiseen, toimintatapojen jatkuvaan kehittämiseen ja arviointiin sekä johtajuuden terävöittämiseen. Tutkimuksessa havaittiin myös, että pakkotoimien määrä vaihtelee merkitsevästi kalenterikuukausittain, mutta sairaalaväkivallan määrä ei vaihtele vastaavasti kalenterikuukausien välillä. Pakkotoimien käytön vaihtelua eri vuodenaikoina selittävät siis mahdollisesti muut syyt kuin vaihtelut potilaiden väkivaltaisuudessa. Tutkimuksen tuottamaa tietoa sairaalaväkivallasta voidaan hyödyntää suunniteltaessa psykiatrisia palveluita.

Terveystieteiden maisteri Satu Tuovisen hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja Reduction of Seclusion and Restraint and Hospital Violence During Involuntary Forensic Psychiatric Care tarkastetaan Terveystieteiden tiedekunnassa, osoitteessa Niuvanniemen sairaalan Vanha juhlasali 2.2.2018 klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii professori Eija Paavilainen, Tampereen yliopisto ja tilaisuuden kustoksena professori Katri Vehviläinen-Julkunen, Itä-Suomen yliopisto.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/12644?encoding=UTF-8

.