Takaisin

Paikallisen identiteetin rakentaminen Sortavalassa neuvostoaikana ja sen jälkeen

Väitös yhteiskuntamaantieteen alalta

Väittelijä: M.Sc. Alexander Izotov

Väitösaika ja -paikka: 15.6. klo 12, N100, Natura, Joensuun kampus

M.Sc. Alexander Izotov analysoi väitöstutkimuksessaan paikallisen identiteetin muodostumista Sortavalassa toisen maailmansodan jälkeen. Tänä aikana erottuu ymmärrettävistä syistä kaksi erilaista ajanjaksoa. Neuvostoliiton aikana paikallinen poliittinen eliitti pyrki muovaamaan eri puolilta valtavaa maata muuttaneet ja muutetut erilaiset ihmisryhmät neuvostoihmisten yhteisöksi. Neuvostoliiton hajoaminen aiheutti käänteentekeviä muutoksia sortavalaisten asemoitumisessa, mihin vaikutti merkittävästi Suomen ja Venäjän rajan avautuminen vuorovaikutukselle.

Tutkimus koostuu neljästä artikkelista ja niiden yhteenvedosta. Ensimmäisessä artikkelissa analysoidaan niitä menetelmiä, joiden avulla neuvostoidentiteettiä rakennettiin toisen maailmansodan jälkeen. Toisessa ja kolmannessa artikkelissa kartoitetaan ja analysoidaan Neuvostoliiton hajoamisen aiheuttamia käänteentekeviä muutoksia paikallisyhteisössä. Neljännessä artikkelissa tarkastellaan 1990-luvun alussa alkaneen turismin vaikutuksia paikallisten asukkaiden identiteettiin.

Aleksander Izotov on syntynyt Sortavalassa ja suorittanut ensimmäiset yliopistotutkintonsa Petroskoissa ja Pietarissa historian alalla. Työskenneltyään tutkijana Petroskoin yliopistossa Izotov muutti Joensuuhun 1990-luvulla. Suomessa hän on suorittanut maisterin tutkinnon yhteiskuntamaantieteen alalla ja toiminut tutkijana useissa Karjalan tutkimuslaitoksen projekteissa.

M.Sc. Alexander Izotovin yhteiskuntamaantieteen alaan kuuluva väitöskirja ”Mapping Sortavala: Local Identity Formation in a Soviet and Post-Soviet Border Town” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Pirjo Jukarainen sekä kustoksena professori emeritus Heikki Eskelinen Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen valokuva on osoitteessa http://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/13105?encoding=UTF-8