Takaisin

Pääministeri Juha Sipilä puhuu Biotaloudesta suunta tulevaisuuteen -tilaisuudessa 14.3.

Tervetuloa ”Biotaloudesta suunta tulevaisuuteen – Askelmerkit öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan” -seminaariin maanantaina 14. maaliskuuta klo 12–16 Carelia-saliin Joensuun kampukselle. Tilaisuuden pääpuhujaksi saapuu pääministeri Juha Sipilä.

Pohjois-Karjalalla on vahva yhteinen tahtotila ja kunnianhimoiset tavoitteet biotalouden ja vähähiilisyyden edistämiseksi. Joensuu tunnetaan Euroopan metsäpääkaupunkina ja Pohjois-Karjalaan on muodostunut ainutlaatuinen biotalouden osaamiskeskittymä. Seminaarin ja siellä pidettävien ”kohtaamoiden” tavoitteena on löytää keinoja biotalouden investointien liikkeelle lähtemiseksi, tutkimustiedon jalostamiseksi kannattavaksi liiketoiminnaksi ja askelmerkkien luomiseksi kohti fossiilisesta öljystä vapaata maakuntaa.

Itä-Suomen yliopiston koordinoima laaja metsäbiotalouden tutkimuskonsortio FORBIO on mukana suunnittelemassa ja järjestämässä seminaaria, jonka toteuttamisessa päävastuun kantaa Pohjois-Karjalan liitto. Seminaarin valmistelussa on tehty hankeyhteistyötä kolmen biotaloushankkeen kesken: FORBIO, Joensuun Tiedepuiston Vihreän kasvun keskus sekä Syken vetämään HINKU-verkostoon kuuluva maakuntaliiton koordinoima hanke Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa.

FORBIO on lyhenne tutkimuskonsortion nimestä ”Sustainable, climate-neutral and resource-efficient forest-based bioeconomy”. Sitä johdetaan yliopiston Metsätieteiden osastolta (tutkimusalue Metsät, globaalimuutos ja biotalous) ja sen muut tutkimuspartnerit ovat yliopiston Kemian laitos, Luke, EFI, Syke ja Ilmatieteen laitos. FORBIOta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen Tutkimuksen Neuvosto. Osana seminaaria teemasta ’Biojalostamojen pullonkaulat’ järjestettävä metsäbiotalouskohtaamo kuuluu FORBIOn vuorovaikutustoimintaan, jolla pyritään tehostamaan tieteellisen tutkimuksen käytännön vaikuttavuutta.

FORBIO ja nyt järjestettävä seminaari ovat samalla osoituksia yliopiston biotalousohjelman linjausten toimeenpanosta. Biotalousohjelman mukaan yliopiston tavoitteena on muodostaa yhdessä muiden metsäbiotaloustoimijoiden kanssa Itä-Suomeen osaamiskeskittymä, joka on Euroopan halutuin akateeminen kumppani metsään, puuhun ja maankäyttöön liittyvässä biotaloustutkimuksessa ja -opetuksessa sekä Itä-Suomen ja koko maan biotalousbrändin kärkeä.

Seminaariin on vapaa pääsy, ilmoittautuminen pe 4.3. mennessä.

Lue lisää aiheesta:

Tiedote UEFin Biotalousohjelmasta

Tiedote FORBIO-hankkeesta