Takaisin

Orionin Tutkimussäätiön apurahoja Itä-Suomen yliopiston tutkijoille

Orionin Tutkimussäätiö on myöntänyt useita apurahoja Itä-Suomen yliopiston hiljattain väitelleille tutkijoille tutkimustyön jatkamiseen. Lääketieteen tohtori Jussi Kärkkäinen, filosofian tohtori Mari Takalo ja lääketieteen tohtori Anna Viitasalo saivat 15 000 euron apurahat. Kärkkäisen tutkimusaiheena ovat uudet tekniikat ja haasteet vatsa-aorttapullistumien sekä suoliston verenkiertohäiriöiden hoidossa. Takalo tutkii HDAC2:n JA MECP2:n fosforylaatiomuutosten merkitystä Alzheimerin taudin varhaisvaiheen tautimekanismeissa. Viitasalo selvittää metabolisesti terveen liikapainon ja normaalipainoon liittyvien metabolisten häiriöiden genetiikkaa lapsilla ja nuorilla.

Lisäksi pienempiä apurahoja myönnettiin väitöskirjaa tekeville nuorille tutkijoille, joista lista alla.

 • Corovai Alisa, lääketieteen kandidaatti, Kliinisen kuormituskokeen EKG-signaalista määritettävät ennustemarkkerit KYSillä v. 2010-2011 tutkituilla sydänpotilailla, 2.000 €
 • Das Gupta Shalini, MSc, Circulating microRNAs and proteins as novel TBI biomarkers and their predictive potential for posttraumatic epilepsy, 5.000 €
 • Kaipainen Aku Lauri August, lääketieteen kandidaatti, Alzheimerin taudin diagnostiikan kehittäminen pohjautuen radiologisiin kuvantamistutkimuksiin, kuten MRI- ja CT-tutkimusten automaattisiin kuvantamisalgoritmeihin sekä selkäydinnestenäytteen biologisiin merkkitekijöihin., 5.000 €
 • Kariminezhad Shohreh, PhD student, Adaptation of the motor system as a potential biomarker of neuroplasticity, 5.000 €
 • Korhonen Miitu Kaisu Maaria, FM, Spectroscopic computed tomography of articular cartilage using novel triple contrast agent. / Nivelruston monienergiatietokonetomografia käyttäen kolmoisvarjoainetta., 3.000 €
 • Lipitsä Tiina Tuulikki, LL, Väitöskirjatutkimus ihon leukosytoklastisen vaskuliitin immunopatogeneesista. Syöttösolujen kymaasin rooli komplementin C3:a sekä fibrinogeenia ja fibriiniä hajottavana tekijänä., 3.000 €
 • Mikkonen Jopi Joonas Waldemar, DI, Spektroskooppiset menetelmät suusyövän ja sen esiasteiden todentamisessa, 2.500 €
 • Neuvonen Elisa Pauliina, LL, Psykososiaaliset tekijät dementian ehkäisyssä: havainnoivista tutkimuksista monitekijäiseen interventioon, 5.000 €
 • Ramsay Eva Linnea, Provisor, Näthinnans roll i läkemedlens farmakokinetik i ögat, 3.500 €
 • Soininen Sonja Pauliina, LL, Seerumin D-vitamiinipitoisuutta ja kehon luuntiheyttä selittävät tekijät lapsilla, 5.000 €
 • Stephen Ruth, MSc, The Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability (FINGER): lifestyle intervention mechanisms and effects on the brain, 5.000 €
 • Torniainen Jari, DI, Sovelletun fysiikan laitos, Multimodaalisen artroskopian hyödyntäminen polven nivelsiteiden kunnon arvioimisessa, 4.000 €
 • Westerholm Tuuli Keijukka, terveystieteiden kandidaatti (arvioitu valmistuminen maisteriksi, TtM, 11/2017), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Itä-Suomen yliopisto, Varhaisen ravitsemuksen yhteys lapsuusiän ylipainoisuuden ja lihavuuden kehittymiseen, 4.000 €