Takaisin

Oppimisen ja uskonnonpedagogiikan tutkijat koolla Joensuussa

Joensuun kampukselle kokoontui tänään oppimisen ja opetuksen tutkijoita 12 maasta EARLI SIG19 -konferenssiin. Konferenssissa perehdytään erityisesti maailmankuvien merkitykseen oppimisessa ja opetuksessa sekä uskonnonopetuksen erilaisiin lähestymistapoihin.

Maailmankuvat ja maailmankatsomukset tuovat parhaimmillaan merkitystä ja tarkoitusta oppimiseen ja sen suuntaamiseen. Uskonnot omalta osaltaan välittävät erilaisia maailmankuvia ja maailmankatsomusten kokonaisuuksia oppijoiden sosialisaatioympäristöissä. 

Uskonnon ja sen opetuksen rooli on kouluissa hyvin erilainen eri puolilla maailmaa. Maailmakuvien ja -katsomusten sekä uskontojen merkitystä oppimiselle ja opetuksessa on jouduttu myös viime aikoina pohtimaan monessa maassa uudesta näkökulmasta maahanmuuton takia. 

– Pääosin konferenssiimme osallistujat tulevat Euroopan alueelta, mutta olemme saaneet mukaan tutkijoita myös esimerkiksi Kiinasta, Thaimaasta ja Iranista. Näin saamme hyvin erilaisia näkökulmia maailmankuvien ja -katsomusten merkitykseen oppimisessa ja opetuksessa eri uskonto-  ja kulttuuritaustojen näkökulmista, tiivistää konferenssin koordinaattori, kasvatustieteen professori Laura Hirsto

Hirsto iloitsee erityisesti mantereitten ja kulttuurien sekä maailmakuvallisten lähestymistapojen välisestä dialogista, joka tehdään konferenssissa mahdolliseksi.

– Se tapa, jolla ihminen jäsentää maailmaa, vaikuttaa esimerkiksi hänen tapaansa kommunikoida muiden kanssa. Vastaavasti toinen osapuoli tulkitsee sanoman taas oman maailmankuvansa valossa ja omista kulttuurisista lähtökohdistaan. Jos siis toisen tapaa jäsentää maailmaa ei tunneta, voi todellinen vuorovaikutus olla hankalaa.

Kaiken tämän ymmärtäminen on tärkeää myös opettajille, sillä oppimisprosessi on aina vuorovaikutteinen. 

– Siksi nämä kansainväliset tapaamiset ovat meille oppimisen tutkijoillekin erityisen tärkeitä.

Monipuolisia aiheita

EARLI (The European Association for Research on Learning and Instruction) on kansainvälinen kasvatustieteen ja oppimisen tutkijoiden verkosto. Siihen kuuluu yli 2 000 jäsentä yli 60 maasta, ja se järjestää oman konferenssinsa joka toinen vuosi. 

– EARLI taas jakautuu edelleen 27 kiinnostusryhmään, joista yksi on juuri maailmankuviin ja- katsomuksiin sekä uskonnonpedagogiikkaan liittyvä ryhmä. Nämä intressiryhmät järjestävät omat konferenssinsa, ja tällä kertaa pidämme sen täällä Joensuussa.

Hirston mukaan on hienoa järjestää konferenssi juuri Itä-Suomessa, missä erilaiset maailmakatsomukset, läntinen sekä ortodoksinen teologia, ovat luonnostaan esillä. 

– Lisäksi olemme saaneet tapahtumaan todella hyvät keynote-puhujat, joiden monipuoliset esitelmät ruokkivat varmasti keskustelua. Saamme kuulla esityksiä muun muassa maailmankuvien merkityksistä amerikkalaisessa korkeakoulukontekstissa, islamilaisen maailmankuvan merkityksistä opetus- ja oppimisympäristössä, opettajantyön taustalla olevia merkityksiä ja tarkoituksia sekä maailmakuvien variaatioiden merkityksiä uskonnonopetuksen erilaisissa lähestymistavoissa.

Konferenssin ohjelma löytyy osoitteesta: http://www.uef.fi/en/web/sig19conference2018


Professori Ulrich Riegel Siegenin yliopistosta Saksasta luennoi aiheesta Dealing with Worldview in Religious Education.