Takaisin

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksia opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt korkeakouluille opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin suunnattavia erityisavustuksia.

Itä-Suomen yliopiston koordinoima "Kansallinen verkostoituminen opettajan ammatillisen osaamisen ja digitaalisen asiantuntijuuden kehittymisen tukena" sai tukea 200 000 euroa.   

Lisäksi UEF on mukana Oulun yliopiston koordinoimassa erityisopettajakoulutuksen kehittämishankkeessa "Tuetaan yhdessä. Monialainen ja digitaalinen yhteistyö oppimisen tukena". Se sai avustusta 800 000 euroa, josta Itä-Suomen osuus noin 130 000 euroa.

Myös Oulun yliopiston koordinoima hanke ”Sukupuolen ja muut erot huomioivan tasa-arvosuunnittelun ja -työn sisältöjen kehittäminen Suomen opettajankoulutuksiin” sai tukea 400 000 euroa. UEFin ohjauksen koulutus on mukana hankkeessa.

Avustusten tavoitteena on käynnistää Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpano ja edistää ohjelman tavoitteiden toteutumista.